Home Thế giới Ảnh: Lửa và giận dữ b.ao tr.ùm nước Mỹ sau cái ch.ế.t của George Floyd

Ảnh: Lửa và giận dữ b.ao tr.ùm nước Mỹ sau cái ch.ế.t của George Floyd

11 min read
Comments Off on Ảnh: Lửa và giận dữ b.ao tr.ùm nước Mỹ sau cái ch.ế.t của George Floyd
0
297
Cái ch.ế.t của George Floyd đã châm ngòi cho cá.c cuộc B.iểu t.ình trên khắp nước Mỹ, d.ẫn t.ới những h.ành v.i ph.á h.oại, c.ướp bóc và đ.ụng độ với c.ảnh s.át.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 1

Cái ch.ế.t của ng.ười đ.àn ô.ng da màu George Floyd sau khi b.ị c.ảnh s.át ghì ch.ế.t ở thành phố Minneapolis thuộc b.ang Minnesota đã kh.iến cá.c cuộc B.iểu t.ình b.ùng ph.át trên khắp nước Mỹ. Trong ảnh là cá.c s.ĩ qu.an của Phòng c.ảnh s.át New York đang cố gắng k.iểm s.oát những ng.ười B.iểu t.ình qu.á kh.ích trong khi một số ng.ười tìm cá.ch hôi của trong cuộc B.iểu t.ình ngày 1/6.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 2

Một ng.ười B.iểu t.ình vừa ch.ạy vừa hôi của trong cuộc B.iểu t.ình ở Manhattan, New York ngày 1/6. Cá.c cuộc B.iểu t.ình v.ụ George Floyd từ ôn hòa đã trở nên b.ạo l.ực d.ẫn t.ới đ.ụng độ với c.ảnh s.át, ph.á h.oại và c.ướp bóc.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 3

Một đống rá.c đang ch.áy rừng rực trong cuộc B.iểu t.ình ở Manhattan, New York ngày 31/5. Ít nhất 40 thành phố b.ao gồm thủ đô Washington đã r.a l.ệnh giới ngh.iêm nhằm k.iểm s.oát tình hình.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 4

Một ng.ười B.iểu t.ình rá.n thịt trên chảo với đống lửa ch.áy rừng rực được những ng.ười B.iểu t.ình đ.ốt lên phía dưới trong cuộc diễu hành th.ể h.iện sự phản đối hành đ.ộng của c.ảnh s.át Minneapolis khi g.ây ra cái ch.ế.t cho ng.ười đ.àn ô.ng da màu George Floyd ở khu vực gần Nhà Trắng tại thủ đô Washington ngày 31/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 5

c.ảnh s.át trong trang phục chống bạo đ.ộng nỗ lực k.iểm s.oát những ng.ười B.iểu t.ình ở c.ô.ng viên Lafayette gần Nhà Trắng ở Washington ngày 31/5. Trước đó, do ng.uy c.ơ cá.c cuộc B.iểu t.ình có xu hướng b.ạo l.ực và d.iễn b.iến c.ăng th.ẳng, Tổng thống Trump đã phải chuyển tới 1 boongke a.n n.inh Nhà Trắng t.ối 29/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 6

Cá.c s.ĩ qu.an tuần tra của b.ang triển kh.ai l.ực l.ượng nhằm giữ tình hình ổn định trong cuộc B.iểu t.ình sau cái ch.ế.t của ô.ng George Floyd ở Minneapolis, Minnesota ngày 31/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 7

Một ng.ười đ.àn ô.ng k.éo một chiếc xe đẩy hàng bên trong cửa hàng đã b.ị phá h.ủy tan hoang sau cá.c cuộc B.iểu t.ình ở Minneapolis, b.ang Minnesota ngày 30/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 8

Dòng ng.ười tập trung trong cuộc B.iểu t.ình ở Minneapolis, Minnesota.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 9

Một ng.ười B.iểu t.ình giơ tay lên khi c.ảnh s.át Seattle được trang b.ị những cây g.ậy chuyên d.ụng dàn hàng trong một cuộc B.iểu t.ình ở Seatle, Washington ngày 31/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 10

ng.ười B.iểu t.ình ném trứng vào một xe c.ảnh s.át ở Long Beach, California ngày 31/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 11

Ứng viên tranh cử Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden ghé thăm một địa điểm B.iểu t.ình sau cái ch.ế.t của ô.ng George Floyd tại Wilmington, Delaware hô.m 31/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 12

Xe của c.ảnh s.át New York b.ị đ.ốt ch.áy trong một cuộc B.iểu t.ình ở Brooklyn, thành phố New York ngày 30/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 13

Một c.ảnh s.át b.ắn hơi cay vào những ng.ười B.iểu t.ình ở Raleigh, Bắc Carolina ngày 30/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 14

l.ực l.ượng a.n n.inh phun hơi cay vào những ng.ười B.iểu t.ình tập trung ở Washington ngày 30/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 15

Đụng độ giữa ng.ười B.iểu t.ình và c.ảnh s.át thành phố New York ở Brooklyn ngày 30/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 16

Chiếc xe c.ảnh s.át của Phòng c.ảnh s.át Los Angeles b.ị đ.ốt ch.áy chỉ còn trơ bộ khung tại California ngày 30/5.

anh: lua va gian du b.ao trum nuoc my sau cai chet cua george floyd hinh 17

kh.ói b.ốc lên sau cá.c cuộc B.iểu t.ình ở Minneapolis, Minnesota ngày 29/5./.

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Check Also

Bầu cử 2020: Cử tri lớn tuổi của Trump có còn gắn bó với ông?

Tổng số tuổi của họ là 151 nhưng với cá.c ứng cử viên tổng thống Donald Trump, 74 tuổi và …