Home Pháp luật B.ắt nguyên Đội tr.ưởng H.ì.nh s.ự cùng th.iếu n.ữ 15 t.uổi “ch.ơi” m.a t.úy

B.ắt nguyên Đội tr.ưởng H.ì.nh s.ự cùng th.iếu n.ữ 15 t.uổi “ch.ơi” m.a t.úy

5 min read
Comments Off on B.ắt nguyên Đội tr.ưởng H.ì.nh s.ự cùng th.iếu n.ữ 15 t.uổi “ch.ơi” m.a t.úy
0
158

Trước khi b.ị b.ắt quả t.ang về h.ành v.i sử d.ụng tr.ái ph.ép chất m.a t.úy, Nguyễn Thế Anh từng là Đội trưởng Đội C.ảnh s.át H.ình s.ự, CA huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Ngày 18.6, nguồn CA tỉnh Thái Bình cho biết, vào hồi 16h30 ngày 12.8, qua phản á.nh của quần chúng nh.ân d.ân, ph.òng C.ảnh s.át Đ.iều tr.a t.ội ph.ạ.m về m.a t.úy, CA tỉnh Thái Bình tiến hành k.iểm tr.a, ph.át h.iện, b.ắt gi.ữ 6 đ.ối t.ượng tại phòng 409, khu nhà liền kề HUD 2, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình sử d.ụng tr.ái ph.é.p chất m.a t.ú.y.

Cá.c đ.ối t.ượng trú tại Thái Bình gồm Nguyễn Thế Anh (35 t.uổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình), Nguyễn Thị Thơ (23 t.uổi, trú tại xã Đô.ng Mỹ, thành phố Thái Bình), Trần Ngọc Huấn (37 t.uổi, trú tại xã Hưng Hà, huyện Hưng Hà), Nguyễn Thị Hà (23 t.uổi, trú tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy), Hoàng Trung Kiên (48 t.uổi, trú tại huyện Vũ Thư). Ngoài ra, trong nh.óm 6 ng.ười còn có Vũ Thị Thu Duyên (15 t.uổi) trú xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, Nam Định.

Về th.ô.ng tin trong nh.óm đ.ối t.ượng sử d.ụng m.a t.u.ý trên có một trường hợp tên Nguyễn Thế Anh là cá.n b.ộ ng.ành CA, cụ thể là đại uý, Đội trưởng Đội C.ảnh s.át H.ình s.ự, thuộc CA huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đại diện CA tỉnh Thái Bình cho biết: “Đúng là ô.ng Nguyễn Thế Anh đã từng là cá.n bộ CA huyện Quỳnh Phụ. Tuy nhiên, ô.ng Thế Anh đã viết đ.ơn x.in ra kh.ỏi l.ực l.ượng CA trước khi v.ụ việc x.ảy r.a. Hiện tại trường h.ợp này được gọi là ng.uyên cá.n bộ CA huyện Quỳnh Ph.ụ đã xuất ng.ũ”.

V.ụ v.iệc đang được CA tỉnh Thái Bình đ.iều tr.a, l.àm r.õ.

Theo LaoDong

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Check Also

b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n

CA tỉnh Lâm Đồng ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và đ.á.nh úp…