Home Pháp luật b.ắt đ.ối t.ượng n.uốt 1,6kg cocain l.ọt qua 3 quốc gia ở Tân Sơn Nhất

b.ắt đ.ối t.ượng n.uốt 1,6kg cocain l.ọt qua 3 quốc gia ở Tân Sơn Nhất

7 min read
Comments Off on b.ắt đ.ối t.ượng n.uốt 1,6kg cocain l.ọt qua 3 quốc gia ở Tân Sơn Nhất
0
122

Một đ.ối t.ượng gốc Phi n.uốt 1,6kg cocain “b.ay” hơn 50h để nhập cảnh vào Việt Nam qua đường sân b.ay.

Th.ô.ng tin từ Chi cục H.ải qu.an c.ửa kh.ẩu sân b.ay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vừa ph.ối h.ợp cùng Đội k.iểm s.oát phòng, chống m.a t.úy – Cục H.ải qu.an TP.HCM, C.ục Đ.iều tr.a chống b.uôn l.ậu – Tổng cục H.ải qu.an, Cục CSĐT t.ội ph.ạm về m.a t.úy – Bộ CA, Phòng CSĐT t.ội ph.ạm về m.a t.úy – CA TP.HCM và Trung tâm A.n n.inh hàng kh.ô.ng Tân Sơn Nhất ph.át h.iện, b.ắt gi.ữ v.ụ v.ận ch.uyển gần 1,6kg cocain từ Châu Phi về Việt Nam qua đường c.ửa kh.ẩu này.

Số cocain b.ị b.ắt gi.ữ

Trước đó bằng cá.c b.iện ph.áp ngh.iệp v.ụ, cá.c đ.ơn v.ị ph.ối h.ợp nói trên đã ch.ặn b.ắt n.am hành khá.ch có tên D.H (39 t.uổi, quốc tịch Senegal) khi ng.ười này đ.áp chuyến b.ay mang số hiệu BL30 xuống sân b.ay Tân Sơn Nhất. D.H có hành trình 50h d.i ch.uyển từ Nigieria qua Ethiopia – Thái Lan r.ồi đến Việt Nam.

Đá.ng nói, cá.c đ.ơn v.ị ngh.iệp v.ụ đã ngh.i vấn D.H có trữ 1 l.ượng l.ớn m.a t.úy n.uốt trong b.ụng. Khi l.ực l.ượng ch.ức n.ăng á.p s.át thì ng.ười này kh.ô.ng hợp tá.c, có h.ành v.i ch.ống đ.ối, ch.ống tr.ả qu.yết l.iệt nên những ng.ười tại h.iện tr.ường b.uộc phải kh.ống ch.ế, á.p gi.ải qua s.oi chiếu bằng máy soi ng.ười.

Cơ qu.an ch.ức n.ăng ph.át h.iện có d.ị v.ật trong ổ bụng nên l.ập t.ức á.p giải D.H đến b.ệnh v.iện Quân y 175, Q.Gò Vấp để k.iểm tr.a, dùng cá.c b.iện ph.áp y kh.oa lấy dị vật.

Bước đ.ầu x.á.c định dị vật là 77 v.iên n.én chứa cocain, hình dạng như c.on nhộng, dài 5cm, đường kính 1cm. D.H đã n.uốt t.ổng c.ộng 1,6kg vào ổ bụng nhằm trá.nh sự k.iểm tr.a, k.iểm s.oát của cá.c cơ qu.an ch.ức năng.

Thực tế bằng th.ủ đ.oạn t.inh vi này, D.H đã gi.ấu l.ượng l.ớn m.a t.uý trong c.ơ th.ể, d.i ch.uyển tr.ót l.ọt qua 4 nước.

Cơ qu.an ch.ức n.ăng cho biết, 1,6kg cocain nói trên có giá trị thị trường chợ đ.en ư.ớc t.ính 10 tỷ đồng.

Nguồn https://vietn.amnet.vn/vn/thoi-su/b.at-doi-tuong-nuot-1-6kg-cocain-lot-qua-3-nuoc-o-tan-son-nhat-558284.html

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Check Also

Nguyên giám đốc ng.ân hàng b.ị t.uyên á.n t.ử hình, t.iếp t.ục lãnh thêm 7 năm t.ù

– Nguyên giám đốc Chi nhá.nh ng.ân hàng Phát Triển đã b.ị tuyên ph.ạt t.ử hình 5 năm trước…