Home Thế giới Chính ng.ười T.Q còn đ.òi từ bỏ “đường lưỡi bò”

Chính ng.ười T.Q còn đ.òi từ bỏ “đường lưỡi bò”

24 min read
Comments Off on Chính ng.ười T.Q còn đ.òi từ bỏ “đường lưỡi bò”
0
381

Mới đây, một tá.c giả ng.ười T.Q có tên Trương Gia Tuệ đã kh.iến nhiều ng.ười b.ất ng.ờ khi đăng tải nội dung bá.c bỏ tuyên b.ố chủ quyền phi lý trên biển Đô.ng của chính l.ãnh đ.ạo đất nước m.ình. Thậm chí vị này còn cho rằng sự xuất hiện của “đường lưỡi bò” chính là ng.uyên nh.ân kh.iến T.Q đang rất b.ị đ.ộng.

luoibotrungquoc

Theo tá.c giả Trương Gia Tuệ “đường lười bò” b.ao gồm 9 đoạn hay 11 đoạn phi lý của T.Q là do một đại tá quân đội Quốc Dân Đ.ảng vẽ ra. Nguồn gốc của “đường lưỡi bò” b.ị gi.ấu kín như bưng, ngày nay kh.ô.ng nhiều ng.ười T.Q biết sự thật rằng nó kh.ô.ng phải do Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hoạch định mà là do Chính phủ Dân Quốc (Quốc Dân Đ.ảng) năm xưa vạch ra. Hơn n.ữa, “đường lưỡi bò” này cũng kh.ô.ng phải là do Bộ Ngoại giao của Chính phủ ấy chủ trì hoạch định, mà chỉ là lấy danh nghĩa Bộ Nội chính phát hành tấm bản đồ này. ng.ười vạch ra nó là một s.ĩ qu.an hải quân có thân ph.ận đặc biệt, nguyên s.ĩ qu.an hải quân trong sứ quá.n Trung Hoa Dân Quốc tại Mỹ, năm 1946 làm s.ĩ qu.an chỉ huy Hạm đội Tiền tiến đi biển Đô.ng làm nhiệm v.ụ. Thế mới lòi ra cái đuôi, kh.ô.ng hề có cơ sở nào để x.á.c định tính ph.áp l.ý của “đường lưỡi bò”, nó đ.ơn giản chỉ do một ng.ười thích và tự vẽ ra.

Được biết, năm 1947, dựa vào cá.c tài liệu do Hạm đội Tiền tiến tr.ình b.áo, Bộ Nội chính của Chính phủ Dân Quốc c.ô.ng b.ố bảng đối chiếu tên cũ-mới của cá.c đảo trên biển Đô.ng. Cùng năm đó xuất bản tấm “Bản đồ sơ lược vị trí cá.c đảo ở biển Đô.ng”, trong đó ngang nhiên ghi tên một số đảo trong quần đảo Tr.ường Sa của Việt n.am l.ại thuộc lãnh thổ Trung Hoa Dân quốc. Vô lý hơn n.ữa là việc họ tự vẽ nên đường biên giới quốc gia có 11 nét đ.ứt rời xung quanh cá.c đảo ở biển Đô.ng, cũng tức là “đường 11 đoạn”. Kh.ô.ng d.ừng l.ại ở đó, ô.ng Trương Gia Tuệ còn chia sẻ, năm 1948 còn xuất bản tâm “Bản đồ Khu vực hành chính Trung Hoa Dân quốc” kèm theo “Bản đồ vị trí cá.c đảo ở biển Đô.ng” do Phó Giá.c Kim phụ trá.ch v.ụ Phương vực Bộ Nội chính chủ biên, trở thành bản đồ chính thức sớm nhất c.ô.ng kh.ai vẽ “đường lưỡi bò 11 đoạn” phi lý ngày nay.

Nhớ l.ại lịch sử, tá.c giả ng.ười T.Q đã nhắc l.ại sự kiện ngày 21/4/1949, khi Quân Giải ph.óng T.Q vượt Tr.ường Giang tiến xuống phía n.am đến tận n.am Kinh, thủ đô Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Lúc bấy giờ, Chính phủ của Tưởng Giới Thạch tan rã nhưng “đường lưỡi bò 11 đoạn” cũng kh.ô.ng vì thế mà biến m.ất. Ở đây có một ng.uyên nh.ân là trước đó kh.ô.ng lâu. Lâm Tôn, ng.ười vạch đường biên một cá.ch vô lý ở biển Đô.ng đã khởi nghĩa chống l.ại Tưởng Giới Thạch, gia nhập hàng ngũ Quân Giải ph.óng. Sau đó Lâm Tôn liên tiếp được cử làm Phó Tư lệnh Hải quân Hoa Đô.ng r.ồi Phó Tư lệnh Hải quân của Quân Giải ph.óng T.Q. “Đường lưỡi bò 11 đoạn” năm nào ra đời cùng với Lâm Tôn và cá.c tài liệu do ô.ng c.ung c.ấp đã lọt vào tầm mắt của giới l.ãnh đ.ạo T.Q. Vì thế trong cá.c bản đồ do nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xuất bản đã nhanh ch.óng xuất hiện “đường 9 đoạn” được s.ửa ch.ữa một chút từ “đường 11 đoạn”.

“Đường lưỡi bò 9 đoạn” chưa b.ao giờ là đường biên giới quốc gia!

Trước hết, đường biên giới quốc gia tất nhiên phải là đường nét liền, đây là một nguyên tắc chuẩn cơ bản và th.ô.ng d.ụng trên toàn thế giới. Thế nhưng, “đường lưỡi bò” đã chia thành 9 đoạn thì lẽ tự nhiên là một đường đ.ứt rời. Điều đó về cơ bản đã loại trừ khả năng “đường lưỡi bò 9 đoạn” trở thành đường biên giới quốc gia. Nói cá.ch khá.c, “đường lưỡi bò” cùng lắm chỉ có thể dùng làm một “đường chủ trương” th.ể h.iện tham vọng b.ành trướng, đ.ộc chiếm biển Đô.ng một cá.ch duy ý chí của chính quyền T.Q ngày nay; chủ trương gom tất cả vùng biển và cá.c đảo ở trong cái đường đ.ứt nét đó đều thuộc lãnh thổ T.Q. Tuy nhiên, “đường lưỡi bò” xưa nay chưa b.ao giờ và cũng kh.ô.ng thể là một đường thực tế được hoạch định. Bởi vậy kh.ô.ng thể vì sự tồn tại của “đường lưỡi bò” có 9 đoạn đ.ứt g.ãy này mà nói cá.c đảo và vùng biển bên trong đường đó thuộc lãnh thổ của T.Q và càng kh.ô.ng thể y.êu c.ầu cá.c quốc gia khá.c tôn trọng “đường biên giới quốc gia” căn bản kh.ô.ng tồn tại này.

Có lẽ biết được điểm yếu về tính ph.áp l.ý này mà trong v.ụ kiện với Philippines, chính quyền Bắc Kinh đã áp d.ụng chính sá.ch “b.a kh.ô.ng”: Kh.ô.ng tham gia (quá trình phân x.ử), kh.ô.ng th.ừa nh.ận (tính hợp pháp của t.òa) và kh.ô.ng tuân thủ (phá.n quyết). Tuy nhiên, từ sau phá.n quyết của t.òa Trọng tài quốc tế, T.Q đã âm thầm điều chỉnh cá.c c.ăn c.ứ ph.áp l.ý bằng việc liên tục đưa ra cá.c tài liệu đối với tấm bản đồ có “đường lưỡi bò 9 đoạn” liền mạch để củng cố cho luận điệu chủ quyền biển Đô.ng phi lý của m.ình.

Việc giải thích “đường lưỡi bò 9 đoạn” là “đường biên giới quốc gia” là đi ngược l.ại c.ô.ng ước về Luật biển quốc tế. Trong thực tiễn th.i h.ành Luật biển quốc tế b.ao năm qua, có một lý luận và nguyên tắc cơ bản nhất là “đất thống trị biển”, cũng tức là nói chủ trương lãnh thổ đối với biển của quốc gia ven biển ắt phải dựa trên cơ sở chủ quyền lục địa và lấy đường cơ sở lãnh hải làm đường khởi đ.ầu, từ đó hướng ra ngoài để hoạch định lãnh hải của m.ình.

c.ô.ng ước Lãnh hải, vùng tiếp giáp năm 1958 và c.ô.ng ước về Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 đã qu.y đ.ịnh rõ cá.c nguyên tắc chuẩn cơ bản “lấy chủ quyền đất liền để qu.yết đ.ịnh chủ quyền biển” và “Lãnh hải mở rộng 12 hải lý”. Trong khi, từ trước đến nay, quốc tế chỉ c.ô.ng nh.ận chủ quyền lãnh thổ của T.Q ở phía n.am chỉ đến đảo Hải n.am, thậm chí trong chính cá.c tấm bản đồ c.ổ của đất nước làng giềng thâm hiểm này hay bản đồ c.ổ phương Tây đều th.ể h.iện rõ lãnh thổ đất liền của họ chỉ tới đảo Hải n.am. Vậy thì T.Q lấy cơ sở gì mà tuyên b.ố hai quần đảo Hoàng Sa và Tr.ường Sa (nằm mãi ở vùng biển miền Trung Việt n.am) l.ại thuộc chủ quyền lãnh thổ của họ? T.Q có quyền gì mà c.ưỡng chiếm tr.ái ph.ép quần đảo Hoàng Sa và x.âm ph.ạm tr.ái ph.ép vùng biển của Việt n.am?

T.Q là nước ký c.ô.ng ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, vì vậy bản thân việc ngoan cố theo đ.uổi “đường lưỡi bò 9 đoạn” là đã tự m.âu th.uẫn về ph.áp l.ý. Hơn n.ữa, nhiều năm nay ngoài việc l.ãnh đ.ạo nước này tuyên b.ố “T.Q có chủ quyền kh.ô.ng thể tr.anh c.ãi về đảo …” thì cá.c thế hệ Chính phủ T.Q đều chưa hề dùng h.ành v.i được Luật biển quốc tế tá.n thành để hành x.ử quyền lãnh hải, quyền lãnh thổ và quyền quản trị hành chính đối với quần đảo Tr.ường Sa hay cá.c vùng biển lân cận. Bởi vậy “đường lưỡi bò 9 đoạn” xét về ph.áp l.ý thì kh.ô.ng ch.ịu n.ổi một đòn phản biện của chính ng.ười dân T.Q chứ đừng nói là của ng.ười dân Việt n.am hay trên thế giới. Nói thẳng ra cái đường vô lý ấy đã trở thành một tr.ò c.ười trong thực tế vận hành Luật biển quốc tế.

Theo Canhco.net

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Check Also

Ảnh: Lửa và giận dữ b.ao tr.ùm nước Mỹ sau cái ch.ế.t của George Floyd

Cái ch.ế.t của George Floyd đã châm ngòi cho cá.c cuộc B.iểu t.ình trên khắp nước Mỹ, d.ẫn…