Home Pháp luật Chủ nh.à ngh.ỉ ở Quảng Bình nuôi hàng chục c.ô gái m.assage để chiều khá.ch tới Z

Chủ nh.à ngh.ỉ ở Quảng Bình nuôi hàng chục c.ô gái m.assage để chiều khá.ch tới Z

5 min read
Comments Off on Chủ nh.à ngh.ỉ ở Quảng Bình nuôi hàng chục c.ô gái m.assage để chiều khá.ch tới Z
0
205

Đức mở 2 tổ hợp ăn chơi gồm karaoke, m.assage, nh.à ngh.ỉ Hoài Thu 1, 2 với hàng chục c.ô g.ái tr.ẻ đẹp sẵn sàng chiều khá.ch tới Z nếu có nhu cầu.

Ngày 18/11, CA tỉnh Quảng Bình đã qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố b.ị c.an, b ắt tạm gi am 4 thá.ng đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1971, tại xã Thanh Trạch, huyện b.ố Trạch) để đ.iều tr.a về h.ành v.i chứa MD.

Đức là ô.ng chủ của hệ thống nh.à ngh.ỉ, karaoke Hoài Thu 1 và 2 tại huyện b.ố Trạch.

c.ơ qu.an đ.iều tr.a cho biết Đức trong thời gian kinh doanh dịch v.ụ nh.à ngh.ỉ, karaoke, m.assage đã tuyển hàng chục n.ữ nh.ân v.iên x.inh đ.ẹp. Những ng.ười này được nuôi ăn ở ngay tại chỗ. Khi khá.ch có nhu cầu gái MD thì 2 cơ sở này ngay lập tức c.ung c.ấp với cá.c dịch v.ụ mua bá.n dm

c.ơ qu.an CA tỉnh Quảng Bình th.ực h.iện lệnh b ắt

Theo cơ qu.an ch.ức năng, Đức kh.ô.ng trực tiếp điều hành đ.ường d.ây mà thuê quản lý phụ trá.ch.

Trước đó, CA tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đột kích, k.iểm tr.a cá.c cơ sở do Đức làm chủ và b ắt quả t ang nhiều đôi n.am n.ữ đang th.ực h.iện h.ành v.i mua bá.n dm. Ngoài ra, nhiều nhân viên n.ữ khá.c đang ă.n m.ặc “mát mẻ” đang đợi tiếp khá.ch.

Cá.c c.ô gái kh.ai nh.ận được Đức đồng ý cho bá.n dm khi khá.ch có nhu cầu. Mỗi lượt tiếp khá.ch cá.c c.ô gái thu từ 300 đến 500 ngàn đồng và đưa l.ại cho Đức số tiền 100 ngàn đồng.

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Check Also

b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n

CA tỉnh Lâm Đồng ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và đ.á.nh úp…