Home Pháp luật c.on trai đại gia điện gi.ó miền Tây b.ị b.ắt

c.on trai đại gia điện gi.ó miền Tây b.ị b.ắt

7 min read
Comments Off on c.on trai đại gia điện gi.ó miền Tây b.ị b.ắt
0
168

Tô Cô.ng Lý, 35 t.uổi, Phó tổng giám đốc Cô.ng ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Cô.ng Lý ở Cà Mau b.ị c.áo b.uộc l.ừa đ.ả.o.

Ông Tô Cô.ng Lý. Ảnh: Internet.

B.ị c.an Tô Cô.ng Lý. Ảnh: Bảo An.

Tô Cô.ng Lý b.ị C.ơ qu.an a.n n.inh đ.iều tr.a Bộ CA b.ắt gi.am t.ối 17/8 về h.ành v.i L.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản, l.iên qu.an đến dự á.n xây dựng nhà máy rá.c thải ở TP Cà Mau.

Ch.ủ t.ịch phường 8 TP Cà Mau Trần Quang Vinh cho biết, nhà chức trá.ch hô.m qua cũng kh.ám x.ét v.ăn phòng làm việc và nhà riêng của ô.ng Lý ở đường Nguyễn Tất Thành, phường 8.

Tô Cô.ng Lý được biết đến là một đ.ại gi.a ở Đồng bằng sô.ng Cửu Long, từng đi ôtô biển số ngoại giao và có còi h.ú riêng…

Cô.ng ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Cô.ng Lý là chủ đ.ầu tư nhà máy x.ử l.ý rá.c duy nhất tỉnh Cà Mau. Nhà máy được xây dựng theo chính sá.ch ưu đãi, kinh phí đ.ầu tư hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, nhà nước h.ỗ tr.ợ 50% vốn đ.ầu tư từ ng.ân sá.ch trung ương và tỉnh, còn l.ại là của chủ đ.ầu tư. Nhà máy hoạt đ.ộng năm 2012, tổng c.ô.ng suất 200 tấn rá.c mỗi ngày.

L.ực l.ượng của Bộ CA kh.ám x.ét nhà riêng của ô.ng Lý. Ảnh: Vũ Vũ.

L.ực l.ượng của Bộ CA kh.ám x.ét nhà riêng của ô.ng Lý. Ảnh: Vũ Vũ.

Ông Tô Hoài Dân, Tổng Gi.ám đốc Cô.ng ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Cô.ng Lý (ch.a r.uột ô.ng Lý) từng trình b.ày với chính quyền Cà Mau rằng, trong 6 năm qua, c.ô.ng ty lỗ 133 tỷ đồng.

Năm 2018, chủ đ.ầu tư xin ng.ưng hoạt đ.ộng 3 thá.ng để bảo trì, bảo dưỡng (kể từ ngày 27/7). Khi hết th.ời h.ạn này nhà máy vẫn kh.ô.ng hoạt đ.ộng mà t.iếp t.ục xin gia h.ạn 3 thá.ng; đồng thời y.êu c.ầu tăng mức h.ỗ tr.ợ x.ử l.ý rá.c, giao thêm 10 ha đất theo kế hoạch… nhưng kh.ô.ng được chấp thuận.

Mới đây, Cô.ng ty Cô.ng Lý b.áo c.áo UBND tỉnh Cà Mau trong quá trình hoạt đ.ộng ph.á.t h.iện hơn 300 x.á.c th.ai nhi lẫn trong rá.c. Cô.ng ty mua đồ tẩm liệm, ch.ôn cất nên t.ốn tiền và t.ốn đất nên đ.ề ngh.ị UBND tỉnh cấp thêm đất, h.ỗ tr.ợ tiền.

Ngoài đ.ầu tư nhà máy x.ử l.ý rá.c thải TP Cà Mau, Cô.ng ty Cô.ng Lý còn hoạt đ.ộng trên nhiều lĩnh vực khá.c; đ.ặc biệt là d.ự á.n Điện gi.ó Bạc Liêu, dự á.n khu du lịch Khai Long, với vốn đ.ầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Nguồn: https://vnexpress.net/phap-luat/c.on-trai-dai-gia-dien-gio-mien-tay-bi-b.at-3969264.html

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Check Also

b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n

CA tỉnh Lâm Đồng ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và đ.á.nh úp…