Home Thế giới Cứ 40 giây có một ng.ười t.ự t.ử

Cứ 40 giây có một ng.ười t.ự t.ử

14 min read
Comments Off on Cứ 40 giây có một ng.ười t.ự t.ử
0
207

Tự t.ử là ng.uyên nh.ân g.ây t.ử v.ong đứng thứ 2 trong giới tr.ẻ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 40 giây có một ng.ười t.ự t.ử.

Tổng giám đốc WHO – Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus – đã c.ô.ng b.ố một c.on số gi.ật m.ình: Cứ 40 giây có 1 ng.ười t.ự t.ử. Mỗi một ng.ười t.ự t.ử g.ây ra b.i k.ịch cho cả một gia đình, là n.ỗi đ.au cho những bạn bè và đồng ngh.iệp. Tuy nhiên, ng.ười đứng đ.ầu WHO cho biết t.ự t.ử có thể phòng ngừa.

Treo c.ổ, uống th.uốc đ.ộc và dùng s.úng là cá.c cá.ch thức phổ biến

Tự t.ử là ng.uyên nh.ân g.ây t.ử v.ong thứ hai ở những ng.ười từ 15-29 t.uổi, chỉ sau t.ai n.ạn giao th.ô.ng. Trong số thanh thiếu niên từ 15-19 t.uổi, t.ự t.ử là ng.uyên nh.ân g.ây t.ử v.ong thứ hai ở n.ữ giới, sau ng.uyên nh.ân m.ang th.ai ở t.uổi vị thành niên. Đây cũng là ng.uyên nh.ân thứ b.a g.ây t.ử v.ong ở n.am sinh sau ch.ấn th.ương ở trên đường và b.ạo l.ực giữa cá.c c.á nh.ân.

Theo WHO, gần 800.000 ng.ười ch.ế.t vì t.ự t.ử mỗi năm, nhiều hơn số ng.ười th.iệt m.ạng vì sốt rét, u.ng th.ư vú, ch.iến tr.anh hoặc do gi.ế.t ng.ười. Tỷ lệ t.ự t.ử khá.c nhau giữa cá.c quốc gia lứa t.uổi và giới tính.

Tự t.ử là ng.uyên nh.ân t.ử v.ong thứtrong giới tr.ẻ. Ảnh: India Today.

Có những quốc gia, cứ 100.000 ng.ười thì có 5 ng.ười t.ự t.ử, nhưng có những quốc gia tỷ lệ này lên tới 30 ng.ười t.ự t.ử trên 100.000 dân. Tỷ lệ t.ự t.ử ở n.am giới cao gấp 3 lần ph.ụ n.ữ ở cá.c quốc gia có thu nhập cao. Trong khi tỷ lệ t.ự t.ử giữa n.am và n.ữ ở cá.c quốc gia có thu nhập trung bình và thấp tương đối cân bằng.

Cá.c phương pháp t.ự t.ử phổ biến nhất là tr.eo c.ổ, u.ống th.uốc trừ s.âu và t.ự t.ử bằng s.úng.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong cá.c hoạt đ.ộng ph.òng ch.ống t.ự t.ử ở một số quốc gia, nhưng WHO kêu gọi cá.c quốc gia cần phải hành đ.ộng nhiều hơn n.ữa để ph.òng ch.ống t.ự t.ử.

Tổng số nước có ch.iến lược ngăn ngừa t.ự t.ử quốc gia hiện chỉ có 38 quốc gia. Còn quá ít cá.c chính phủ tham gia và cá.c nước cần phải cam kết đưa ra cá.c ch.iến lược cụ thể ph.òng ch.ống t.ự t.ử.

Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi tất cả cá.c nước hợp tá.c trong ch.iến lược ngăn ngừa t.ự t.ử.

Cá.c b.iện ph.áp chính có hiệu quả trong việc giảm t.ự t.ử là hạn chế khả năng t.iếp c.ận cá.c phương tiện được sử d.ụng để t.ự t.ử; tăng cường giáo d.ục qua cá.c phương tiện truyền th.ô.ng, đưa ra cá.c b.áo c.áo về vấn nạn t.ự t.ử; th.ực h.iện cá.c chương trình giáo d.ục trong giới tr.ẻ nhằm xây dựng cá.c kỹ năng sống cho phép họ có thể x.ử l.ý được với những c.ăng th.ẳng trong cuộc sống; x.á.c định sớm và th.eo d.õi những ng.ười có ng.uy c.ơ t.ự t.ử.

Kiểm soát và quản lý thuốc trừ s.âu ngăn ngừa t.ự t.ử

Hiện có nhiều b.ằng ch.ứng quốc tế ch.o th.ấy cá.c qu.y đ.ịnh c.ấm sử d.ụng thuốc trừ s.âu có m.ức đ.ộ ng.uy h.iểm cao có thể d.ẫn đ.ến việc giảm tỷ lệ t.ự t.ử ở cá.c quốc gia.

Thuốc trừ s.âu có đ.ộc tính cao, thường d.ẫn đ.ến cá.c ca t.ử v.ong, đặc biệt trong những tình huống kh.ô.ng có thuốc giải đ.ộc hoặc kh.ô.ng có cơ sở y tế gần đó.

WHO kêu gọi b.an h.ành chính sá.ch k.iểm s.oát và cá.c lệnh c.ấm để giảm khả năng t.ự t.ử. Ảnh: Standard Media.

Chính phủ Sri Lanka đã b.an h.ành một loạt lệnh c.ấm d.ẫn đ.ến giảm 70% số v.ụ t.ự t.ử. Ước tính khoảng 93.000 ng.ười được c.ứu sống trong giai đoạn 1995-2015.

Tại Hàn Quốc – nơi mà thuốc d.iệt cỏ được sử d.ụng nhiều nhất trong cá.c v.ụ t.ự s.át trong thập niên đ.ầu tiên của thế kỷ 21 – lệnh c.ấm thuốc d.iệt cỏ vào năm 2011-2012 đã giúp giảm 50% số ca t.ử v.ong trong cá.c năm từ 2011 đến 2013.

Ngoài ra, việc đăng ký kịp thời và th.eo d.õi thường xuyên về vấn đề t.ự t.ử ở cấp quốc gia là nền tảng hiệu quả của cá.c ch.iến lược ph.òng ch.ống t.ự t.ử quốc gia.

Hiện chỉ có 80 trong số 183 quốc gia th.ành v.iên của WHO c.ung c.ấp dữ liệu chính x.á.c vào năm 2016. Hầu hết quốc gia kh.ô.ng có dữ liệu đó là thu nhập thấp và trung bình.

Việc giá.m s.át t.ốt hơn sẽ tạo điều kiện cho cá.c ch.iến lược ngăn ngừa nạn t.ự t.ử hiệu quả hơn và b.áo c.áo chính x.á.c hơn về những tiến bộ hướng tới cá.c mục tiêu toàn cầu.

Theo News.zing.vn

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Check Also

Nước Úc trước và sau th.ảm h.ọa: Cá.nh rừng xanh mướt đầy sức sống nay chỉ còn là đống tro tàn, mái nhà của Kangaroo b.ị huỷ hoại

Sự tàn phá của lửa dữ đã kh.iến cho Kangaroo, Koala cùng rất nhiều loài đ.ộng vật khá.c m.…