Home Pháp luật Cựu CA sa ng.ã câu kết với bên ngoài, lập đ.ường d.ây mua bá.n m‌a tú‌y tổng hợp xuyên quốc gia

Cựu CA sa ng.ã câu kết với bên ngoài, lập đ.ường d.ây mua bá.n m‌a tú‌y tổng hợp xuyên quốc gia

25 min read
Comments Off on Cựu CA sa ng.ã câu kết với bên ngoài, lập đ.ường d.ây mua bá.n m‌a tú‌y tổng hợp xuyên quốc gia
0
276

c.ô.ng tá.c trong l.ực l.ượng CA nhưng c.ô.ng tá.c trong l.ực l.ượng CA nhưng c.ô.ng tá.c trong l.ực l.ượng CA nhưng

Theo đ.á.nh giá của c.ơ qu.an đ.iều tr.a, đây là đ.ường d.ây mua bá.n tr.ái ph.ép chất m.a t.úy xuyên quốc gia hoạt đ.ộng có t.ổ ch.ức với số lượng cá.c “mắt xích” tham gia chằng ch.ịt. Ảnh minh họa: ph.áp l.uật TP.HCM

Hai đ.ối t.ượng đã b.ị t.uyên á.n t.ử hình trong cá.c v.ụ á.n khá.c

c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a bộ CA vừa hoàn tất k.ết l.uận đ.iều tr.a v.ụ á.n t.ống Kim Sơn cùng đ.ồng ph.ạm mua bá.n; t.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.úy, x.ảy r.a tại cá.c tỉnh Nghệ An và TP.Hồ Chí Minh.

Đây là đ.ường d.ây buôn bá.n m.a t.úy tổng hợp xuyên quốc gia, với số lượng lớn. m.a t.úy được mua từ Lào, v.ận ch.uyển sang Nghệ An r.ồi mang vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trong v.ụ á.n này, t.ống Kim Sơn (SN 1972, quê Nghệ An, trú tại quận 4, TP.Hồ Chí Minh) được x.á.c định là đ.ối t.ượng ch.ủ m.ưu, c.ầm đ.ầu. Sơn từng có t.iền á.n về t.ội l.iên qu.an đến m.a t.úy. Sau khi ra t.ù, Sơn t.iếp t.ục móc ngoặc với cá.c đ.ối t.ượng từng có “số má” và cá.c đ.ối t.ượng khá.c ngoài x.ã h.ội để hình thành đ.ường d.ây mua bá.n, t.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.úy.

Đặc biệt, tham gia đ.ường d.ây này còn có 2 đ.ối t.ượng ng.ười Lào và có sự tiếp tay của Võ Văn Quý (SN 1978) – vốn là cá.n bộ c.ô.ng tá.c tại một phòng c.ảnh s.át thuộc CA TP.Hồ Chí Minh. Bản thân là cá.n bộ CA, từng có nhiều thành tích nhưng Quý l.ại kh.ô.ng vững vàng trước c.ám d.ỗ của cuộc sống, h.am ch.ơi đua đ.òi nên đã b.ị L.ợi d.ụng, l.ôi k.éo vào c.on đường ph.ạm t.ội, trực tiếp tham gia mua bá.n m.a t.úy giúp sức cho t.ống Kim Sơn và đ.ồng b.ọn.

Trong khi đó, 2 đ.ối t.ượng ng.ười Lào là Và Nhia Lỳ (SN 1992) và Cú Vư (tên gọi khá.c là Và Bá Cu, SN 1993) đều tham gia vào cá.c đ.ường d.ây m.a t.úy khá.c và đã b.ị b.ắt, b.ị t.uyên á.n t.ử hình trong v.ụ á.n khá.c.

Cụ thể, ngày 20/3/2019, Và Nhia Lỳ đã b.ị TAND tỉnh Nghệ An x.ét x.ử về t.ội Mua bá.n tr.ái ph.ép chất m.a t.úy, tuyên ph.ạt mức á.n t.ử hình. Hiện tại, b.ị c.an Và Nhia Lỳ đang b.ị t.ạm gi.am để chờ x.ét x.ử ph.úc th.ẩm v.ụ á.n do TAND Cấp cao tại Hà Nội th.ụ l.ý. Còn đối với Cú Vư, ngày 20/9/2018, đ.ối t.ượng này b.ị TAND tỉnh Thanh Hóa x.ét x.ử về t.ội Mua bá.n tr.ái ph.ép chất m.a t.úy, tuyên ph.ạt á.n t.ử hình. Ngày 1/2/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội x.ử ph.úc th.ẩm, tuyên giữ nguyên B.ản á.n t.ử hình. Hiện tại, b.ị c.an Cú Vư đang b.ị t.ạm gi.am để chờ th.i h.ành á.n.

“v.ết tr.ượt” của cựu cá.n bộ CA

Được biết, sau nhiều thá.ng trời lăn l.ộn th.eo d.õi di biến đ.ộng của cá.c đ.ối t.ượng trong đ.ường d.ây m.a t.úy này, cho đến khi có đủ c.ăn c.ứ x.á.c định d.ấu h.iệu ph.ạm t.ội của cá.c đ.ối t.ượng và chờ thời cơ thích hợp, b.an ch.uyên á.n mới qu.yết đ.ịnh “đột phá”.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 10/4/2018, tại khu vực số 171 Nguyễn Biểu, quận 5, TP.Hồ Chí Minh, tổ c.ô.ng tá.c của cục c.ảnh s.át đ.iều tr.a t.ội ph.ạm về m.a t.úy bộ CA đã b.ắt quả t.ang đ.ối t.ượng t.ống Kim Sơn đang nh.ận “hàng” đựng trong một thùng cá.c-t.ô.ng từ một ng.ười lái xe ô.m. Tiến hành k.iểm tr.a bên trong thùng cá.c-t.ô.ng, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng ph.át h.iện có 4.896,5 gam m.a t.úy dạng “đ.á”.

c.ăn c.ứ tài liệu đ.iều tr.a b.an đ.ầu, ngày 12/4/2018, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a bộ CA đã qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự t.ống Kim Sơn cùng đ.ồng ph.ạm mua bá.n tr.ái ph.ép chất m.a t.úy. Từ l.ời kh.ai của t.ống Kim Sơn và cá.c tài liệu th.u th.ập được, cùng ngày, c.ơ qu.an c.ảnh s.át đ.iều tr.a bộ CA th.ực h.iện Lệnh giữ ng.ười trong Tr.ường hợp kh.ẩn c.ấp và Lệnh kh.ám x.ét kh.ẩn c.ấp đối với Cao Xuân Th.ủy (SN 1990, trú tại Nghệ An). Quá trình kh.ám x.ét đối với Th.ủy, c.ảnh s.át th.u gi.ữ thêm 4,678 gam m.a t.úy dạng me.thamphetamine.

Tiếp theo, mở rộng đ.iều tr.a, c.ơ qu.an CA có c.ăn c.ứ x.á.c định Võ Văn Quý – là cá.n bộ của một phòng c.ảnh s.át thuộc CA TP.Hồ Chí Minh đã tham gia mua bá.n tr.ái ph.ép chất m.a t.úy với t.ống Kim Sơn và Cao Xuân Th.ủy. Vì vậy, c.ơ qu.an đ.iều tr.a đã kh.ởi t.ố b.ị c.an; r.a l.ệnh b.ắt b.ị c.an để t.ạm gi.am; lệnh kh.ám x.ét đối với Võ Văn Quý.

Tại c.ơ qu.an CA, cá.c đ.ối t.ượng kh.ai nh.ận, đối với số m.a t.úy 4.896,5 gam (mà Sơn b.ị b.ắt quả t.ang đang nh.ận “hàng”): Về “phi v.ụ” này, trước đó, Quý có nói với Sơn rằng, ngày 30/3/2018, Quý sẽ về TP.Vinh (Nghệ An) để dự đ.ám hỏi ch.áu g.ái. Vì vậy, Sơn đặt vấn đề với Quý, nhân việc Quý về thành phố Vinh lần này sẽ kết hợp gặp Cao Xuân Th.ủy để mua m.a t.úy “đ.á” r.ồi gửi xe khá.ch tuyến Nghệ An – TP.Hồ Chí Minh cho Sơn.

Khi nghe Sơn b.àn bạc, Quý đã đồng ý. Sau đó, Sơn đặt vé máy b.ay cho Võ Văn Quý b.ay từ TP.Hồ Chí Minh ra TP.Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, do lần này Sơn vẫn chưa thanh toá.n hết cho Th.ủy số tiền mua m.a t.úy lần trước, vì vậy khi Quý ra đến Vinh thì Th.ủy vẫn kh.ô.ng đồng ý chuyển m.a t.úy cho Quý. Sau khi Quý quay trở l.ại TP.Hồ Chí Minh, giữa Sơn và Th.ủy có trao đổi với nhau qua điện thoại, Th.ủy đồng ý chuyển m.a t.úy cho Sơn bằng cá.ch ng.ụy tr.ang đóng gói thành hàng hóa th.ô.ng thường và gửi theo xe khá.ch.

Dự kiến, ngày 10/4/2018, “hàng” vào đến TP.Hồ Chí Minh. t.ống Kim Sơn nói với Võ Văn Quý rằng, đến chiều hô.m đó sẽ cùng nhau ra bến xe khá.ch để nh.ận thùng cá.c-t.ô.ng có m.a t.úy. Tuy nhiên, phụ xe l.ại th.ô.ng báo do phải trả hàng ở trên đường nên 21h thì xe khá.ch mới đến bến. Do buổi t.ối hô.m đó, Võ Văn Quý phải trực b.an tại đ.ơn v.ị nên cả hai thống nhất sẽ thuê xe ô.m chở “hàng” đến gần c.ổng đ.ơn v.ị của Quý và để Sơn chờ dưới c.ổng, nh.ận thùng m.a t.úy. Sau đó, Sơn sẽ đưa m.a t.úy cho Quý c.ất gi.ấu vào tủ làm việc của Quý cho a.n t.oàn.

Tuy nhiên, khi Sơn đang nh.ận “hàng” từ ng.ười lái xe ô.m thì b.ị c.ảnh s.át ph.át h.iện, b.ắt quả t.ang. Điều đ.á.ng nói, khi cá.c tr.inh s.át b.ắt t.ống Kim Sơn thì Võ Văn Quý cũng đứng tại c.ổng c.ơ qu.an ch.ứng k.iến toàn bộ sự việc. Ngay lập tức, Quý v.ội đi vào c.ơ qu.an và điện thoại báo cho Cao Xuân Th.ủy biết việc Sơn đã b.ị b.ắt. Sau đó, Th.ủy còn cho “đ.àn e.m” tìm hiểu th.ô.ng tin tại TP.Hồ Chí Minh xe.m có đúng t.ống Kim Sơn b.ị b.ắt hay chưa.

Quá trình tìm hiểu, có ng.ười nói Sơn đã b.ị b.ắt, có ng.ười l.ại nói là chưa. Chính vì vậy, nh.óm của Th.ủy còn ngh.i ng.ờ rằng, có thể Sơn và Quý b.ày trò để l.ừa lấy “hàng”. Sau đó, Cao Xuân Th.ủy định đặt vé máy b.ay, đích thân cùng “đ.àn e.m” b.ay vào TP.Hồ Chí Minh để x.á.c minh việc Sơn có đúng b.ị b.ắt thật hay kh.ô.ng. Tuy nhiên, khi Th.ủy chưa kịp th.ực h.iện ý đ.ồ thì đã b.ị c.ơ qu.an đ.iều tr.a b.ắt gi.ữ tại một quá.n karaoke ở Nghệ An. Sau đó, đ.ồng b.ọn của cá.c đ.ối t.ượng trên cũng lần lượt b.ị “sa lưới”.

“Mắt xích” chằng ch.ịt

Theo đ.á.nh giá của c.ơ qu.an đ.iều tr.a, đây là đ.ường d.ây mua bá.n tr.ái ph.ép chất m.a t.úy xuyên quốc gia hoạt đ.ộng có t.ổ ch.ức với số lượng cá.c “mắt xích” tham gia chằng ch.ịt. Số lượng m.a t.úy “đ.á” mà cá.c b.ị c.an đã “giao dịch” rất lớn, diễn ra trong thời gian dài với th.ủ đ.oạn hoạt đ.ộng vô cùng tinh vi, xảo quyệt.

c.ăn c.ứ vào tài liệu, ch.ứng c.ứ đã th.u th.ập được, c.ơ qu.an đ.iều tr.a có đủ cơ sở k.ết l.uận b.ị c.an t.ống Kim Sơn đã mua bá.n tr.ái ph.ép tổng khối lượng gần 19kg m.a t.úy tổng hợp me.thamphetamine (dạng “đ.á”).

Còn b.ị c.an Võ Văn Quý mua bá.n tr.ái ph.ép tổng cộng gần 22kg m.a t.úy loại me.thamphetamine…

b.ài đăng trên báo giấy Đời sống& ph.áp l.uật

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Check Also

b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n

CA tỉnh Lâm Đồng ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và đ.á.nh úp…