Home Thời sự Đề nghị th.u h.ồi gần 6.000m2 đất của sư Toàn ngh.i ‘g.ạ tình’ ph.óng viên

Đề nghị th.u h.ồi gần 6.000m2 đất của sư Toàn ngh.i ‘g.ạ tình’ ph.óng viên

17 min read
Comments Off on Đề nghị th.u h.ồi gần 6.000m2 đất của sư Toàn ngh.i ‘g.ạ tình’ ph.óng viên
0
106

l.ãnh đ.ạo UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, c.ơ qu.an này đã ra th.ô.ng báo đ.ề ngh.ị th.u h.ồi gần 6.000 m2 đất tại chùa Nga Hoàng do nh.à s.ư Thích Thanh Toàn tự ý mua, chuyển nhượng với ng.ười dân địa phương, kh.ô.ng th.ô.ng qua chính quyền địa phương.

Sá.ng nay (8/10), trao đổi với ph.óng viên Dân trí, l.ãnh đ.ạo UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, đ.ơn v.ị này đã hoàn tất b.áo c.áo về cá.c s.ai ph.ạm l.iên qu.an đến việc sử d.ụng đất đại, xây dựng tr.ái ph.ép tại chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đối với nh.à s.ư Thích Thanh Toàn (trước đây nh.à s.ư này tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng, mới b.ị b.ãi nh.iệm ngày 7/10/2019).

nh.à s.ư Thích Thanh Toàn và chùa Nga Hoàng.

Theo b.áo c.áo của huyện Tam Đảo, tổng diện tích đất đai khu vực chùa Nga Hoàng là 20.906,4 m2. Chính quyền địa phương x.á.c định, từ khi về tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng năm 2008,

nh.à s.ư Thích Thanh Toàn đã có hoạt đ.ộng mua bá.n, chuyển nhượng đất đai với ng.ười dân địa phương ở xã Hợp Châu kh.ô.ng th.ô.ng qua chính quyền địa phương, với tổng diện tích là 5.790,9 m2 (nguồn gốc đất là đất ruộng nh.ận chuyển nhượng của cá.c hộ dân xã Hợp Châu,

Nhà chùa chưa xây dựng, hiện cá.c hộ dân đang trồng lúa gồm 14 hộ, tổng diện tích 3.937,2 m2 và 1.853,7 m2 đất th.ủy lợi).

“Toàn bộ diện tích gần 6.000 m2 đất nói trên sư Toàn b.ố trí làm đường, đào ao, một số để kh.ô.ng chưa làm gì. Toàn bộ diện tích này là do sư Toàn bỏ tiền ra mua, chuyển nhượng, nhưng kh.ô.ng th.ô.ng qua chính quyền địa phương nên chưa thể sang tên được.

Diện tích này sư Toàn nói là của riêng m.ình, kh.ô.ng l.iên qu.an đến chùa Nga Hoàng” – l.ãnh đ.ạo UBND huyện Tam Đảo nói.

Cũng theo vị l.ãnh đ.ạo trên, UBND huyện đã ra th.ô.ng báo đ.ề ngh.ị giao l.ại toàn bộ diện 5.790,9 m2 đất nói trên cho UBND xã Hợp Châu quản lý.

Khi ph.óng viên th.ắc m.ắc, sư Toàn lấy tiền đâu để mua và chuyển nhượng được diện tích đất lớn như vậy? Vị l.ãnh đ.ạo UBND huyện Tam Đảo chỉ nói ngắn gọn: “Cái này chúng tôi ch.ịu, kh.ô.ng rõ sư Toàn lấy tiền đâu mà mua, chuyển nhượng đất như vậy”.

Theo b.áo c.áo của UBND huyện Tam Đảo, từ năm 2014 đến năm 2019, nh.à s.ư Thích Thanh Toàn liên tục có những hoạt đ.ộng sử d.ụng đất và xây dựng cá.c c.ô.ng trình tr.ái ph.ép, gồm:

1 c.ổng tam quan bên đồi Phúc Hòa (xây dựng năm 2014); bệ, tượng Phật A di đà 4m2, cao khoảng 3m (xây dựng năm 2015); Đàn tế 1 bục diện tích khoảng 5m2, 1 nhà diện tích khoảng 20m2 (xây dựng năm 2015),…

Từ những s.ai ph.ạm “liên miên” của sư Toàn nói trên, UBND xã Hợp Châu đã ra 6 qu.yết đ.ịnh x.ử ph.ạt v.i ph.ạm hành chính và ph.ạt tổng cộng 14 triệu đồng.

l.ãnh đ.ạo UBND huyện Tam Đảo cho biết thêm, trên cơ sở v.i ph.ạm của sư Toàn, đ.ơn v.ị này đã kiến nghị, đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi Tr.ường tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn x.ử l.ý,

gi.ải qu.yết những hoạt đ.ộng mua bá.n, chuyển nhượng quyền sử d.ụng đất, sử d.ụng trái đất trái ph.áp l.uật của sư Thích Thanh Toàn tại khu vực chùa Nga Hoàng; Sở Xây dựng tỉnh hướng dẫn x.ử l.ý, gi.ải qu.yết những hoạt đ.ộng xây dựng cá.c c.ô.ng trình trái ph.áp l.uật tại khu vực chùa Nga Hoàng.

Khuôn viên chùa Nga Hoàng nhìn từ trên cao.

Trước đó, như đã đưa tin, cuối thá.ng 9/2019, Báo ph.ụ n.ữ TPHCM phản á.nh, một n.ữ ph.óng viên của báo này trong quá trình tá.c ngh.iệp viết b.ài đ.iều tr.a tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đã b.ị nh.à s.ư Thích Thanh Toàn, tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) có h.ành v.i “g.ạ tình”.

Chiều ngày 28/9, b.an trị sự Gi.áo h.ội Ph.ật gi.áo Việt n.am (GHPGVN) tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành cuộc họp để l.àm r.õ những nội dung mà báo ph.ụ n.ữ TPHCM đối với nh.à s.ư Thích Thanh Toàn.

Cuộc hợp này đã đi đến k.ết l.uận đình chỉ chức tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng với nh.à s.ư Thích Thanh Toàn trong vòng 3 thá.ng để củng cố h.ồ s.ơ và l.àm r.õ những nội dung l.iên qu.an về nh.à s.ư này.

Tiếp đó, ngày 5/10, b.an trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc t.ổ ch.ức cuộc họp thường kỳ nhằm gi.ải qu.yết cá.c vấn đề Phật sự, trong đó, có việc l.iên qu.an đến Đại đức Thích Thanh Toàn.

Tại cuộc họp trên, như sư Thích Thanh Toàn đã có tờ trình xin xả giới và hoàn tục vì kh.ô.ng xứng đ.á.ng làm một ng.ười đệ t.ử xuất gia. Đồng thời, sư Toàn xin b.àn giao l.ại chùa Nga Hoàng cho GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, sư Toàn còn mong m.uốn xin giữ l.ại t.ài s.ản c.á nh.ân của m.ình.

Sư Toàn cho rằng, toàn bộ t.ài s.ản là trang trại ở khu vực chùa Nga Hoàng là của m.ình, kh.ô.ng thuộc chùa và có trị giá khoảng 200-300 tỷ đồng.

Đại đức Thích Tâm Vượng – Phó Trưởng b.an kiêm Chá.nh Thư ký b.an Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, giáo hội chỉ tiếp nh.ận và quản lý cá.c t.ài s.ản hợp pháp cơ sở tôn giáo chùa Nga Hoàng khi Đại đức Thích Thanh Toàn b.àn giao có sự ch.ứng k.iến, tham dự của cá.c cấp chính quyền.

Đến ngày 7/10, b.an Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã b.an h.ành qu.yết đ.ịnh số 67/QĐ-BTST về việc b.ãi nh.iệm chức danh tr.ụ tr.ì và th.u h.ồi qu.yết đ.ịnh tr.ụ tr.ì ch.ùa Nga Hoàng đối với sư Toàn.

Theo Www.tienphong.vn

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Check Also

Người dân Hà Nội nên hạn chế ra đường

Đó là khuyến cáo do ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đưa ra trong phiên họp …