Home Pháp luật Hà Nội: l.ộ đoạn ghi âm rợn ng.ười của cựu n.ữ CA v.ụ bẫy ng.ười tình bằng m..a t.u.ý

Hà Nội: l.ộ đoạn ghi âm rợn ng.ười của cựu n.ữ CA v.ụ bẫy ng.ười tình bằng m..a t.u.ý

29 min read
Comments Off on Hà Nội: l.ộ đoạn ghi âm rợn ng.ười của cựu n.ữ CA v.ụ bẫy ng.ười tình bằng m..a t.u.ý
0
206

Trong bản k.ết l.uận đ.iều tr.a của CA TP.Hà Nội trong v.ụ ném m.a t..u.ý vào ô tô của ng.ười tình, cựu Thượng uý CA Nguyễn Thị Vững (Hà Nội) được x.á.c định đ.ồng ph.ạm giúp sức để đẩy ng.ười khá.c vào t.ù bằng m..a t..u..ý.

Báo tin m..a t..u..ý mục đích kh.ô.ng phải t.ố giá.c t.ội ph.ạm

C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TP.Hà Nội đã hoàn tất bản k.ết l.uận đ.iều tr.a v.ụ á.n h.ình s.ự, chuyển h.ồ s.ơ sang V.iện kiểm sát cùng cấp, đ.ề ngh.ị tr.uy t.ố cá.c b.ị c.an l.iên qu.an đến v.ụ việc ném m.a t.uý vào ô tô ng.ười tình hòng đẩy ng.ười khá.c vào t.ù.

Kết luận đ.iều tr.a đ.ề ngh.ị tr.uy t.ố Nguyễn Thị Vân (SN 1982, Tây Hồ, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Vững (cựu Thượng úy c.ô.ng tá.c tại Cục C.ảnh s.át ph.òng ch.ống b.uôn l.ậu Bộ CA) về t.ội “T.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.uý” và “Vu khống”, qu.y đ.ịnh tại khoản 2 Điều 249 và khoản 2 Điều 156 Bộ luật H.ình s.ự.

Đá.ng chú ý, b.ị c.an Vân đã có 1 t.iền á.n về t.ội Mua bá.n ng.ười (b.ị Toà á.n nhân dân tỉnh Lạng Sơn x.ử ph.ạt 7 năm t.ù từ năm 2000, đã được xoá á.n tích).

Theo kết quả đ.iều tr.a, Vân và Nguyễn Văn Thiện (44 t.uổi, Tây Hồ, TP.Hà Nội) có quคห нệ t.ình c.ảm và ở với nhau từ năm 2013. Quá trình sinh sống, Vân và Thiện thường xuyên n.ảy s.inh m.âu th.uẫn, đ.á.nh ch.ửi nhau do gh.en tuô.ng. Vân nghĩ Thiện có quคห нệ t.ình c.ảm với nhiều ng.ười ph.ụ n.ữ khá.c.

Do có m.âu th.uẫn với ng.ười tình Nguyễn Thị Vân, anh Thiện đã b.ị ng.ười này lên kế hoạch cùng cá.n bộ CA Nguyễn Thị Vững b.ày trò đ.ưa v.ào t.ù.

Cả 2 cũng có tr.anh ch.ấp t.ài s.ản gồm cá.c bất đ.ộng sản tại số 47 Trịnh Cô.ng sơn, Phòng 714CT13B khu đô thị Nam Thăng Long và một số bất đ.ộng sản tại huyện Đô.ng Anh (TP.Hà Nội).

Khoảng cuối thá.ng 9/2016, qua quคห нệ x.ã h.ội, Vân và Thiện có quen Vững. Sau đó Vân và Vững thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện, lúc này Vân có tâm sự việc thường xuyên b.ị Thiện đ.á.nh đ.ập với Vững, Vân m.uốn Thiện đi t.ù bởi những m.âu th.uẫn của m.ình.

“Vân hỏi Vững đưa m.a t.uý vào xe ô tô thì có b.ắt được kh.ô.ng? Vững bảo được. Vân t.iếp t.ục hỏi “Em mua m.a t.uý bỏ vào xe có được kh.ô.ng?”, Vững bảo ok” – k.ết l.uận đ.iều tr.a của CA TP.Hà Nội nêu rõ.

Vân và Vững thoả thuận, sau khi Vân để m.a t.uý vào xe của Thiện, Vững sẽ báo cho l.ực l.ượng CA để k.iểm tr.a xe ô tô để b.ắt gi.ữ Thiện.

Đổi l.ại, Vân phải trả cho Vững 1 tỷ đồng để nhờ Vững báo tin cho l.ực l.ượng CA b.ắt gi.ữ Thiện. Thực tế Vân đã chuyển cho Vững 200 triệu đồng vào ngày 31/10/2016.

Việc thoả thuận của cả 2 được hợp thức bằng cá.ch Vân và Vững viết giấy thoả thuận vay tiền ngày 17/10/2016, trong đó th.ể h.iện Vân vay Vững 1 tỷ đồng và thế chấp sổ đổ căn hộ P714 CT13B khu đô thị Nam Thăng Long.

Thực hiện thoả thuận, ngày 21/10/2016, Vân viết th.ô.ng tin, đ.ặc đ.iểm xe ô tô của Thiện vào một mảnh phong bì và đưa cho vững. Mặt trước mảnh phong bì ghi số nhà 23B, ngõ 654 phố Trịnh Cô.ng Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, TP.Hà Nội, đi ô tô biển k.iểm s.oát 30A 80501 Huyndai Tucson màu bạc.

Sau khi có th.ô.ng tin về xe ô tô của Thiện do Vân c.ung c.ấp, Vững nghĩ rằng trên xe ô tô của Thiện đã có m.a t.uý do Vân bỏ vào nên ngay buổi chiều ngày 21/10/2016, Vững gọi điện thoại cho 1 cá.n bộ Đội C.ảnh s.át môi trường CA quận Tây Hồ báo tin, nhờ đồng chí này báo cá.c đ.ơn v.ị ngh.iệp v.ụ b.ắt gi.ữ Thiện. Tuy nhiên mục đích của Vững kh.ô.ng thành.

Khoảng ngày 25, 26/10/2016, Vững gặp đồng chí Nguyễn Đình Đô – Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn C.ảnh s.át cơ đ.ộng CA TP.Hà Nội và nói về chuyện chiếc xe của Thiện có m.a t.uý, nhờ đồng chí Đô triển kh.ai k.iểm tr.a, b.ắt gi.ữ. Lần này, Vững cũng chưa th.ực h.iện được mục đích của m.ình vì việc kh.ô.ng thành.

 

C.ơ qu.an đ.iều tr.a x.á.c định, Vững đã vì đ.ộng c.ơ c.á nh.ân trong v.ụ gài ném m.a t.uý vào ô tô ng.ười tình của Vân. Tại toà s.ơ th.ẩm, Vững chối t.ội nhưng c.ơ qu.an đ.iều tr.a vẫn đủ cơ sở khẳng định Vững có t.ội.

Khoảng 8 giờ 30 sá.ng 28/10/2016, Vững gọi điện cho Vân bảo Vân gọi điện cho một số máy, Vững nói Vân gọi vào số đó sẽ có một ng.ười đưa cho một thứ (do đã b.àn bạc trước nên Vân hiểu gọi số đó thì sẽ có ng.ười đưa m.a t.uý đến) để bỏ vào xe của Thiện.

Đến 12h, Vân được ng.ười một đ.àn ô.ng gọi điện, báo vị trí để m.a t.uý và Vân đã tới lấy r.ồi bỏ vào xe ô tô của Thiện.

Trước lúc này, Vững nói với Vân sẽ cho một ng.ười gọi điện thoại cho Thiện để d.ụ Thiện ra kh.ỏi nhà, mục đích để l.ực l.ượng CA b.ắt gi.ữ Thiện.

Đến 21h30 ngày 28/10/2016, Thiện b.ị b.ắt quả t.ang khi trên xe có m.a t.uý trong cốp xe ghế trước. Thiện b.ị t.ạm gi.ữ 6 ngày từ ngày 30/10/2016 đến ngày 4/11/2016. Ngày 4/11/2016, CA quận Nam Từ Liêm qu.yết đ.ịnh huỷ bỏ b.iện ph.áp ng.ăn ch.ặn đối với Thiện và cho Thiện cam đoan về. Ngày 26/12/2016, C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA quận Nam Từ Liêm kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự T.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.uý x.ảy r.a ngày 28/10/2016 tại địa b.àn quận này.

Đoạn ghi âm l.ộ âm mưu đê hèn

Ngày 11/11/2016, anh Thiện có đ.ơn t.ố c.áo gửi C.ơ qu.an đ.iều tr.a V.iện kiểm sát Nhân dân t.ối cao, t.ố c.áo việc m.ình là n.ạn nh.ân trong một v.ụ b.àn bạc giữa Vân và Vững.

Ngày 26/1/2018, C.ơ qu.an đ.iều tr.a V.iện kiểm sát Nhân dân t.ối cao đã r.a qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự Vu khống, chuyển v.ụ á.n này đến C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA quận Nam Từ Liêm để đ.iều tr.a theo th.ẩm qu.yền.

K.ết l.uận g.iám đ.ịnh t.ang vật th.u gi.ữ của CA TP.Hà Nội ngày 6/1/2017 với cá.c chất trong xe của anh Thiện, qua đó x.á.c định đó là нεяσ¡ห và me.thamphetamine.

K.ết l.uận g.iám đ.ịnh sơ bộ ngày 13/5/2019 của Trung tâm tư vấn, gi.ám đ.ịnh d.ân s.ự gi.ám đ.ịnh đoạn ghi âm giữa Vân và Vững do Thiện nộp cho C.ơ qu.an đ.iều tr.a V.iện kiểm sát Nhân dân t.ối cao từ 0h 58 đến 1h 08, tiếng nói xưng “em” và “chị” trong đoạn ghi âm trùng khớp với tiếng nói của Vân và Vững.

Nội dung đoạn ghi âm trong 2 k.ết l.uận gi.ám đ.ịnh sơ bộ ngày 13/5/2019 và 24/5/2019 của Trung tâm tư vấn, gi.ám đ.ịnh d.ân s.ự th.ể h.iện:

– Vững (01:02:34)Đã đ… được cái gì, tiền l.ại còn m.ất…

– VânMà bây giờ nó kh.ô.ng thành, em cũng kh.ô.ng trá.ch gì chị, đúng kh.ô.ng. Mà bản thân bây giờ em cũng chấp nh.ận h.ậu qu.ả, chứ chị cứ nghĩ… em chấp nh.ận m.ất tiền nhưng kh.ô.ng thành, em vẫn phải chấp nh.ận… Bởi vì em đã chấp nh.ận m.ất tiền là nó phải hoàn thành, nhưng nó đang kh.ô.ng hoàn thành…

 

Vân đã bỏ 1 tỷ đồng để th.ực h.iện âm mưu đưa ng.ười tình vào t.ù.

– Vững (01:03:08): Kh.ô.ng, đúng r.ồi, do vậy riêng cái lý do vì hoàn thành hay kh.ô.ng hoàn thành, b.ắt được đã là hoàn thành r.ồi đúng kh.ô.ng? Khi b.ắt được đã là hoàn thành r.ồi vì có chị. Khi b.ắt… quan trọng chứ…

– Vững: Trước khi b.ắt lúc đấy chị đã nói rằng là nó có quคห нệ, có tiền kh.ô.ng, kh.ô.ng có gì thì khẳng định b.ắt là cнếт. M.ẹ ở với từng đấy lượng hàng như thế thì b.ắt là cнếт.

Chắc ch.ắn luôn, bởi vì chị nói thật với em, chỉ cần 2 gram, bọn chị trong kia b.ắt vẫn cнếт, mà bây giờ hàng nó có trong xe…

– Vững: Như vậy là tất cả mọi cái đều phải lấy cái kim chằng m.ồm l.ại, đừng có mang đi nói chuyện ng.ười nọ, ng.ười kia…

C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a CA TP.Hà Nội x.á.c định, Vân là c.ô.ng dân có sức khoẻ, có đủ năng lực, trá.ch nhiệm h.ình s.ự, đã từng có t.iền á.n phải c.ải t.ạo tại cơ sở gi.am gi.ữ nhưng kh.ô.ng s.ửa ch.ữa, vẫn t.iếp t.ục ph.ạm t.ội. Hành vi của Vân trong v.ụ á.n đã cấu thành t.ội T.àng tr.ữ tr.ái ph.ép chất m.a t.uý và Vu khống.

Với Nguyễn Thị Vững, bản thân ng.ười này nguyên là cá.n bộ CA, được đào tào cơ bản, đã từng c.ô.ng tá.c trong l.ực l.ượng C.ảnh s.át đ.iều tr.a t.ội ph.ạm về m.a t.uý, là ng.ười am hiểu ph.áp l.uật nhưng l.ại có h.ành v.i v.ụ l.ợi, đ.ộng c.ơ c.á nh.ân trong v.ụ việc Vân nhờ.

Việc báo tin để b.ắt Thiện khong có mục đích báo tin t.ố giá.c t.ội ph.ạm. Vững được x.á.c định đ.ồng ph.ạm với Vân, cần phải x.ử l.ý ngh.iêm.

Ngoài ra, c.ơ qu.an đ.iều tr.a chưa x.á.c minh được nhân thân, l.ai l.ịch ng.ười đ.àn ô.ng đã đưa m.a t.uý cho Vân vào ngày 28/10/2016. Về Lê Thanh Giang đã gặp Thiện và Vân để hỏi về việc mua đất trước khi Thiện b.ị b.ắt, c.ơ qu.an đ.iều tr.a cũng chưa x.á.c minh được chỗ ở hiện nay của Giang.

C.ơ qu.an đ.iều tr.a đã tá.ch toàn bộ nội dung l.iên qu.an đến h.ành v.i của ng.ười đ.àn ô.ng đưa m.a t.uý cho Vân và ng.ười đ.àn ô.ng tên Giang để t.iếp t.ục x.á.c minh, đ.iều tr.a th.eo qu.y đ.ịnh.

Nguồn http://danviet.vn/tin-tuc/lo-doan-ghi-am-ron-nguoi-cua-cuu-nu-c.ong-an-vu-b.ay-nguoi-tinh-b.ang-ma-tuy-1011902.html

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Check Also

b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n

CA tỉnh Lâm Đồng ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và đ.á.nh úp…