Home Thời sự Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc ch.áy k.inh h.oàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao th.ô.ng ù.n t.ắc ngh.iêm trọng

Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc ch.áy k.inh h.oàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao th.ô.ng ù.n t.ắc ngh.iêm trọng

8 min read
Comments Off on Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc ch.áy k.inh h.oàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao th.ô.ng ù.n t.ắc ngh.iêm trọng
0
103

Chiếc xe ô tô hiệu Mercedes đang đi chuyển b.ất ng.ờ đ.âm vào một loạt phương tiện khá.c trên đường. Sau khi đ.âm, chiếc xe ô tô và 3 phượng tiện b.ốc ch.áy ng.ùn ng.ụt. v.ụ v.a ch.ạm trên cũng đã kh.iến một ng.ười t.ử v.ong, giao th.ô.ng qua khu vực b.ị á.ch tắc ngh.iêm trọng.

Sá.ng 20/11, một chiếc ô tô 5 chỗ b.ất ng.ờ b.ốc ch.áy k.inh h.oàng tại đoạn ng.ã tư khu vực Nguyễn Ngọc Vũ c.ắt Lê Văn Lương (Hà Nội).

Theo như chia sẻ trên m.ạng x.ã h.ội, được biết trước đó chiếc ô tô đã x.ảy r.a v.a ch.ạm với xe máy r.ồi b.ốc ch.áy d.ữ d.ội. Do ng.ọn l.ửa quá lớn nên mọi ng.ười xung quanh đều kh.ô.ng dám t.iếp c.ận mà nhanh ch.óng tr.ình b.áo CA.

Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc ch.áy k.inh h.oàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao th.ô.ng ù.n t.ắc ngh.iêm trọng - Ảnh 1.

Chiếc ô tô b.ốc ch.áy d.ữ d.ội v.a ch.ạm với xe máy

Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc cháy kinh hoàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao thông ùn tắc ngh.iêm trọng - Ảnh 2.Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc cháy kinh hoàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao thông ùn tắc ngh.iêm trọng - Ảnh 2.Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc cháy kinh hoàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao thông ùn tắc ngh.iêm trọng - Ảnh 2.

ng.ọn l.ửa lớn kh.iến nhiều ng.ười dân kh.ô.ng dám đến gần dập lửa

Ngay khi nh.ận được th.ô.ng tin, l.ực l.ượng PCCC nhanh ch.óng có mặt tại h.iện tr.ường dập lửa. Theo quan sát, do ng.ọn l.ửa quá lớn, chiếc ô tô ch.áy rụi chỉ c.on trơ l.ại bộ khung. Chiếc xe máy b.ị ô tô c.uốn vào gầm ch.áy rụi.

Chia sẻ với PV, một cá.n bộ CSGT đội số 7 (CA TP Hà Nội) cho biết, v.ụ t.ai n.ạn x.ảy r.a lúc 7h20 sá.ng nay 20/11 giữa 1 xe ô tô với 2 xe máy và 1 xe đạp điện.

Ghi nh.ận tại h.iện tr.ường, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes 5 chỗ, 2 chiếc xe máy cùng 1 chiếc xe đạp nằm ngay phía trước đ.ầu ô tô đều b.ốc ch.áy.

l.ực l.ượng PCC đã điều 2 xe chữa ch.áy cùng hàng chục cá.n bộ ch.iến sĩ đến h.iện tr.ường dập lửa. v.ụ việc kh.iến một ng.ười ph.ụ n.ữ điều khiển xe máy t.ử v.ong tại chỗ.

l.ực l.ượng c.ảnh s.át giao th.ô.ng, CA cũng có mặt để phân luồng giao th.ô.ng và b.ảo v.ệ h.iện tr.ường. Dòng xe lưu th.ô.ng qua l.ại khu vực x.ảy r.a v.ụ t.ai n.ạn ù.n t.ắc cục bộ. Rất đô.ng ng.ười dân tập trung th.eo d.õi v.ụ việc kh.iến giao th.ô.ng đi l.ại á.ch tắc.

l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đang phân luồng giao th.ô.ng, đồng thời đ.iều tr.a l.àm r.õ v.ụ việc.

Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc ch.áy k.inh h.oàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao th.ô.ng ù.n t.ắc ngh.iêm trọng - Ảnh 3.

l.ực l.ượng ch.ức n.ăng có mặt dập tắt đ.ám ch.áy ngay sau đó

Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc cháy kinh hoàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao thông ùn tắc ngh.iêm trọng - Ảnh 4.Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc cháy kinh hoàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao thông ùn tắc ngh.iêm trọng - Ảnh 4.Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc cháy kinh hoàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao thông ùn tắc ngh.iêm trọng - Ảnh 4.Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc cháy kinh hoàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao thông ùn tắc ngh.iêm trọng - Ảnh 4.

Chiếc ô tô và một số phương tiện b.ị ch.áy trơ khung

Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc ch.áy k.inh h.oàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao th.ô.ng ù.n t.ắc ngh.iêm trọng - Ảnh 5.

Một ng.ười t.ử v.ong sau v.ụ v.a ch.ạm

Hà Nội: Mercedes GLC 250 b.ốc ch.áy k.inh h.oàng sau v.a ch.ạm liên hoàn kh.iến 1 ph.ụ n.ữ t.ử v.ong, giao th.ô.ng ù.n t.ắc ngh.iêm trọng - Ảnh 6.

Rất đô.ng ng.ười dân tập trung th.eo d.õi v.ụ việc

Theo Tri Thức tr.ẻ

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Check Also

Mưa l.ớn kh.iến cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng

c.ơn m.ưa l.ớn chiều nay kh.iến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ng.ập nước. Ùn tắc giao th.ô.…