Home Đời sống Nghe tin ch.ồng có bồ, v.ợ tr.ẻ 27 t.uổi định giã từ cuộc đời, hoan hô CSGT đã gi.ải c.ứu thành c.ô.ng

Nghe tin ch.ồng có bồ, v.ợ tr.ẻ 27 t.uổi định giã từ cuộc đời, hoan hô CSGT đã gi.ải c.ứu thành c.ô.ng

5 min read
Comments Off on Nghe tin ch.ồng có bồ, v.ợ tr.ẻ 27 t.uổi định giã từ cuộc đời, hoan hô CSGT đã gi.ải c.ứu thành c.ô.ng
1
239

M.ẹ này nghĩ quẩn quá, có gì từ từ r.ồi tính, còn th.ằng c.on trai 6 t.uổi n.ữa mà, sống vì c.on đi chứ, hjx! Theo th.ô.ng tin e.m đọc được trên báo Viett.imes thì sau khi được ng.ười quen th.ô.ng báo “ch.ồng có bồ”, ng.ười ph.ụ n.ữ dẫn c.on nhỏ ra cầu Chương Dương (Hà Nội), để c.on đứng trong lòng cầu r.ồi một m.ình trèo qua lan can có định t-ự t-ử.

ng.ười ph.ụ n.ữ ngồi ở thành cầu định t.ử tự. Ảnh: Đ.X. (Zing)

Theo báo Vietn.amnet, khoảng 9h15 sá.ng nay, tại nhịp số 10, cầu Chương Dương, ng.ười dân ph.át h.iện 1 ng.ười ph.ụ n.ữ để l.ại c.on nhỏ r.ồi trèo qua lan can cầu, kh.óc lóc m.uốn t.ự t.ử.

ng.ười ph.ụ n.ữ tên là T., 27 t.uổi, trú tại quận n.am Từ Liêm, Hà Nội.

Nh.ận được t.in b.áo, Trung uý Tạ Quang Dũng, Thượng úy Lưu Đức Phú, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT CA TP Hà Nội) ph.ối h.ợp với CA phường Bồ Đề, quận Long Biên và ng.ười dân ra sức khuyên can ch.ị T. kh.ô.ng hành đ.ộng d.ại d.ột.

ng.ười ph.ụ n.ữ định t.ự t.ử. Ảnh: Vietn.amnet

Sau 1 tiếng khuyên giải, dùng b.iện ph.áp t.âm l.ý tá.c đ.ộng từ ch.áu b.é để M.ẹ bình tĩnh trở l.ại, cá.c ch.iến sĩ CSGT và tổ b.ảo v.ệ cầu đã đưa ch.ị T. lên cầu a.n t.oàn.

-03HbTpvz6uuWUGEldLwbJTnoHt_0rEB9KxYMEW-1QUTN5o_0kbNnSxgsRPpSB7XvChr5Fssu6yMM7zvTnIDMeNZddGD4gCá.c ch.iến sĩ trò chuyện cùng ch.ị T. Ảnh: Vietn.amnet

Tại chốt làm việc của l.ực l.ượng ch.ức n.ăng, ch.ị T. cho biết do b.uồn chá.n chuyện g.ia đ.ình nên nghĩ quẩn. Hiện tại ch.ị T. đã đưa c.on về nhà cùng với g.ia đ.ình a.n t.oàn.

jDlcf_m8Ygxuni4JPPZ9Suj-FHl-sN61jcywft4A-doRNfPku09qqxmCAjj3qne-wZFcoMYTzQAbWk_piehfZaHm_6lMch.ị T. cùng c.on đã a.n t.oàn. Ảnh: Vietn.amnet

zbudIg__AtrO0b.azz2yX_VDl9eVm-xTQIpr5L-m-KdZ8CH5wkcSLbMbe-juD0R1HDp7Wc14qcbfiEXe81qDyHQIiyl8DIvICầu Chương Dương. Ảnh: Google Maps.

Tổng hợp th.ô.ng tin từ Zing, Vietn.amnet, Viett.imes

https://viettimes.vn/nghe-tin-chong-…ng-368790.html

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Check Also

‘Tết kh.ô.ng về quê được, đừng cho ai biết c.ô đang sống ở đây nha c.on!’

“Mua giúp c.ô chút đồ đi c.on!”. Tôi im lặng, đưa tay làm hiệu với dá.ng điệu chẳng m.uốn …