Home Pháp luật ng.ười đ.àn ô.ng 63 t.uổi h.ôn vào m.iệng, s.ờ ng.ực b.é g.ái 7 t.uổi ở Sài Gòn

ng.ười đ.àn ô.ng 63 t.uổi h.ôn vào m.iệng, s.ờ ng.ực b.é g.ái 7 t.uổi ở Sài Gòn

9 min read
Comments Off on ng.ười đ.àn ô.ng 63 t.uổi h.ôn vào m.iệng, s.ờ ng.ực b.é g.ái 7 t.uổi ở Sài Gòn
0
240

Theo Hội b.ảo v.ệ quyền tr.ẻ e.m TP HCM, c.ơ qu.an đ.iều tr.a cần t.ạm gi.am b.ị c.an An để đ.ảm b.ảo việc x.ét x.ử cũng như ph.òng ng.ừa chung cho x.ã h.ội.

Ngày 17/8, Hội b.ảo v.ệ quyền tr.ẻ e.m TP HCM cho biết đ.ơn v.ị này đã có đ.ơn đ.ề ngh.ị TAND quận Bình Tân (TP HCM) t.ạm gi.am đối với b.ị c.an Ngô Ngọc An (63 t.uổi, ngụ quận Bình Tân) b.ị tr.uy t.ố về t.ội “D.âm ô đối với ng.ười dưới 16 t.uổi”.

Hội b.ảo v.ệ quyền tr.ẻ e.m cho rằng h.ành v.i của Ngô Ngọc An cần được t.ạm gi.am trong quá tr.ình tr.uy t.ố và x.ét x.ử về t.ội “D.âm ô với ng.ười dưới 16 t.uổi”, th.eo qu.y đ.ịnh tại Điều 146 B.ộ l.uật h.ình s.ự.

“Y.êu r.âu xa.nh” Ngô Ngọc An

Theo Hội, t.ình tr.ạng x.âm h.ại t.ì.nh d.ục ở tr.ẻ e.m là một vấn n.ạn g.ây b.ức x.úc lớn trong cả nước. Trong v.ụ á.n này, b.ị h.ại là một b.é g.ái mới 7 t.uổi. Từ đó, Hội b.ảo v.ệ quyền tr.ẻ e.m y.êu c.ầu C.ơ qu.an CSĐT CA quận Bình Tân t.ạm gi.am b.ị c.an Ngô Ngọc An trong quá trình đ.iều tr.a.

Theo đ.ơn v.ị này, khi VKSND quận Bình Tân chuyển h.ồ s.ơ qua t.òa á.n đã thay đổi b.iện ph.áp ng.ăn ch.ặn từ t.ạm gi.am thành c.ấm đi kh.ỏi n.ơi c.ư tr.ú đối với An là kh.ô.ng phù hợp với việc đ.ấu tr.anh ph.òng ch.ống t.ội ph.ạm x.â.m h.ại t.ình d.ục tr.ẻ e.m.

“C.ơ qu.an đ.iều tr.a cần t.ạm gi.am b.ị c.an để đ.ảm b.ảo việc x.é.t x.ử cũng như phòng ng.ừa chung cho x.ã h.ội”, trong đ.ơn viết.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/5, sau khi đ.á.nh bida, An đi bộ vào một h.ẻm nhà xưởng trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đô.ng A, quận Bình Tân tìm bạn thì gặp ch.áu K. đi bộ một m.ình từ trong nhà xưởng ra văn phòng.

An kêu ch.áu K. l.ại r.ồi ngồi xuống b.ậc thềm trước cửa văn phòng. Khi ch.áu K. đến thì An hỏi có biết ng.ười tên Hòa kh.ô.ng nhưng bé nói kh.ô.ng biết. Lúc này, An n.ảy s.inh ý định h.ôn ch.áu K. nên túm á.o n.ạn nh.ân k.éo vào lòng, để K. ngồi trên đ.ùi m.ình.

An d.ùng t.ay ô.m ngang h.ô.ng ch.áu K., s.ờ vào đ.ùi, mặt và vùng ng.ực ch.áu b.é. Sau đó, ô.ng ta d.ùng t.ay phải gi.ữ c.ổ của ch.áu K., k.éo đ.ầu ch.áu b.é sát l.ại và h.ôn vào m.iệng n.ạn nh.ân.

Đơn đ.ề ngh.ị t.ạm gi.am b.ị c.áo Ngô Ngọc An.

Cháu K. vùng ra thì An t.iếp t.ục d.ùng t.ay giữ ch.ặt cằm của ch.áu và k.éo l.ại gần để h.ôn vào m.iệng ch.áu K. Sau đó ch.áu b.é né ra nhưng An vẫn đ.ịnh h.ô.n tiếp.

Lúc này, một c.ô.ng nhân làm thuê ở x.ưởng cơ khí đi ngang qua ph.át h.iện nên An buô.ng ch.áu K. ra và b.ỏ đ.i thì b.ị ng.ười nhà bé K. giữ l.ại và báo CA phường Bình Trị Đô.ng A. Sau đó, v.ụ việc được CA quận Bình Tân th.ụ l.ý đ.iều tr.a. Toàn bộ sự việc được camera ghi l.ại.

Viết Dũng

Nguồn https://b.aomoi.com/nguoi-dan-ong-63-tuoi-hon-vao-mieng-so-nguc-be-gai-7-tuoi-o-sai-gon/c/31869970.epi

Load More In Pháp luật
Comments are closed.

Check Also

b.ắt k.ẻ đ.á.nh thuốc mê c.ướp t.ài s.ản trên xe khá.ch có 6 t.iền á.n

CA tỉnh Lâm Đồng ph.ối h.ợp với CA tỉnh Bình Dương lập ch.uyên á.n đ.iều tr.a và đ.á.nh úp…