Home Thế giới Nhiều ng.ười b.ị d.ọ.a g.i.ết sau khi 39 th.i th.ể được t.ìm th.ấy trong c.ontainer ở Anh

Nhiều ng.ười b.ị d.ọ.a g.i.ết sau khi 39 th.i th.ể được t.ìm th.ấy trong c.ontainer ở Anh

6 min read
Comments Off on Nhiều ng.ười b.ị d.ọ.a g.i.ết sau khi 39 th.i th.ể được t.ìm th.ấy trong c.ontainer ở Anh
0
199

– Sau khi c.ảnh s.át ph.át h.iện 39 th.i th.ể trong xe đô.ng lạnh ở Ess.ex, nhiều ng.ười dân vùng biên giới Anh-Ireland nh.ận được tin nh.ắn d.ọa gi.ế.t.

c.ảnh s.át Ireland và Bắc Ireland đang đ.iều tr.a cá.c tin nh.ắn.

Dựa trên th.ô.ng tin t.ình b.áo đ.á.ng tin cậy, c.ảnh s.át hô.m 30/10 c.ảnh b.áo ng.ười đ.àn ô.ng, đang là tâm điểm cuộc đ.iều tr.a b.uôn ng.ười xuyên biên giới, rằng t.ính m.ạng của anh ta đang gặp ng.uy h.iểm. Cá.c th.ành v.iên trong g.ia đ.ình anh ta sống ở Bắc Ireland cũng nh.ận được c.ảnh b.áo tương tự về những mối đe d.ọa “ngh.iêm trọng”.

Nhieu nguoi bi doa giet sau khi 39 thi the duoc t.im thay trong c.ontainer o Anh hinh anh 1

“Lời đe d.ọa b.ắt đ.ầu kể từ ph.át h.iện 39 th.i th.ể cá.ch đây hơn 1 tuần và giờ l.eo th.ang sau những v.ụ b.ắt gi.ữ đ.ầu tiên. Chúng tôi đang nói đến một đ.ường d.ây đưa ng.ười nhập cư lậu trị giá nhiều triệu euro, do đó cá.c qu.an ch.ức xe.m những lời đe d.ọa này rất ngh.iêm trọng”, một ng.uồn t.in gi.ấu tên cho Mirror biết hô.m 3/11.

ng.uồn t.in này nói thêm c.ảnh s.át đang quyết tâm tr.iệt ph.á đ.ường d.ây này. Trong khi đó, những tên đ.ầu sỏ đứng sau đang tìm cá.ch che gi.ấu hoạt đ.ộng phi pháp mang l.ại số tiền khổng lồ cho chúng.

Xe tải chứa 39 th.i th.ể được t.ìm th.ấy ngày 23/10, được cho là chở những ng.ười di cư b.ất h.ợp ph.áp đang trên đường từ Bỉ vào Anh. Trong th.ô.ng báo hô.m 1/11, c.ảnh s.át Ess.ex tin rằng cá.c n.ạn nh.ân là c.ô.ng dân Việt n.am và đang l.iên l.ạc trực tiếp với g.ia đ.ình một số n.ạn nh.ân nhưng chưa thể c.ô.ng b.ố danh tính.

Hai tài xế lái xe chở c.ontainer b.ị tr.uy t.ố với nhiều t.ội d.anh trong đó có ngộ sát và âm mưu b.uôn ng.ười, b.a ngh.i ph.ạm khá.c được t.ại ng.oại nhờ bảo lãnh đến giữa thá.ng 11. c.ảnh s.át Anh đang tr.uy n.ã hai ngh.i ph.ạm khá.c.

Theo VTCNEWS

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Check Also

Ảnh: Lửa và giận dữ b.ao tr.ùm nước Mỹ sau cái ch.ế.t của George Floyd

Cái ch.ế.t của George Floyd đã châm ngòi cho cá.c cuộc B.iểu t.ình trên khắp nước Mỹ, d.ẫn…