Home Cộng đồng mạng Nhờ dân m.ạ.ng, c.ô gái đ.òi bạn trai b.ao đi châu Âu mới cưới được th.ỏ.a mong ước

Nhờ dân m.ạ.ng, c.ô gái đ.òi bạn trai b.ao đi châu Âu mới cưới được th.ỏ.a mong ước

4 min read
Comments Off on Nhờ dân m.ạ.ng, c.ô gái đ.òi bạn trai b.ao đi châu Âu mới cưới được th.ỏ.a mong ước
2
822

Mới đây, dân m.ạ.ng thay mặt chàng trai giúp c.ô gái đ.òi bạn trai b.ao đi châu Âu mới cưới được th.ỏa mong ước bằng l.oạt ảnh ch.ế.

Những ngày qua, câu chuyện c.ô gái đ.ò.i bạn trai b.ao đi châu Âu mới cưới chiếm s.óng MXH. Sau h.àng l.oạt ch.ỉ tr.ích, dân m.ạng “v.én tay” làm phúc giúp n.ữ chính th.ỏ.a ước nguyện.

Bằng th.ủ thuật photoshop, c.ắt gh.ép đ.iêu l.uyện d.ân m.ạng làm th.ỏa l.òng c.ô gái đ.òi bạn trai b.ao đi châu Âu .

Điểm đến được d.ân m.ạ.ng giúp c.ô bạn tên Thùy Dương th.ỏa ước nguyện d.u lịch châu Âu là nước Pháp h.oa lệ.

Từng địa điểm n.ổi tiếng ở Pháp như th.áp tháp Eiffel, đại l.ộ Saint Elise hay Khải hoàn m.ôn được dân m.ạng giúp Thùy Dương đ.ặt chân tới.

Kết th.úc chuyến h.ành tr.ình ở Pháp, d.ân m.ạng đưa Thùy Dương sang Thụy Sĩ ngắm tuyết dãy Alps.

Kh.ô.ng chỉ giúp Thùy Dương tới châu Âu thỏ.a ước nguyện, dân m.ạng còn hào ph.óng sắm cho c.ô nàng kh.ô.ng ít đồ hiệu d.iện lên ng.ười.

Du l.ịch châu Âu chưa b.ao giờ dễ đến thế và Thùy Dương được dân m.ạ.ng hoàn thành ước ng.uyện thay phần bạn trai.

Dạo sô.ng Thames bằng xe đạp, ch.uẩn b.ài d.u lịch ở Anh.

Ước ao d.u lịch châu Âu của Thùy Dương ch.ẳng có gì quá kh.ó với dân m.ạ.ng.

Theo Kienthuc.net.vn

Load More In Cộng đồng mạng
Comments are closed.

Check Also

Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’

Trên nhiều diễn đàn, dân m.ạng b.ày tỏ sự kh.ô.ng hài lòng trước qu.yết đ.ịnh của trọng tà…