Home Thế giới Phi c.ô.ng bấm nhầm c.ảnh b.áo kh.ô.ng tặc, cả sân b.ay n.áo l.oạn

Phi c.ô.ng bấm nhầm c.ảnh b.áo kh.ô.ng tặc, cả sân b.ay n.áo l.oạn

6 min read
Comments Off on Phi c.ô.ng bấm nhầm c.ảnh b.áo kh.ô.ng tặc, cả sân b.ay n.áo l.oạn
0
187

Hãng hàng kh.ô.ng Air Europa th.ô.ng báo rằng c.ảnh b.áo kh.ô.ng tặc đã b.ị kích hoạt do nhầm lẫn, đồng thời x.in l.ỗi về b.áo đ.ộng giả kể trên.

Một phi c.ô.ng trên chuyến b.ay của hãng hàng kh.ô.ng Air Europa đã vô tình kích hoạt b.áo đ.ộng kh.ô.ng tặc vào t.ối 6-11 tại sân b.ay Schiphol ở Hà Lan, kh.iến sân b.ay n.áo l.oạn vì phải di tản hành khá.ch và cá.c c.ơ qu.an thực thi ph.áp l.uật địa phương phải k.éo đến h.iện tr.ường, đài Sputnik đưa tin.

Hành khá.ch và Ph.i h.ành đ.oàn của chuyến b.ay hiện đã r.ời kh.ỏi máy b.ay, c.ảnh s.át qu.ân s.ự Hà Lan cho biết, và thêm rằng cuộc đ.iều tr.a về v.ụ việc đang diễn ra.

l.ực l.ượng a.n n.inh có mặt tại sân b.ay. Ảnh: AP

v.ụ việc x.ảy r.a trên một chiếc máy b.ay Airbus A330 của hãng hàng kh.ô.ng Air Europe dự kiến đến Madrid, Anh với ít nhất 27 ng.ười trên máy b.ay. Theo b.áo c.áo trước đó, có b.a ng.ười đ.àn ô.ng được trang b.ị d.ao đang cố gắng k.iểm s.oát máy b.ay.

Tuy nhiên, vài phút sau khi sơ tá.n, hãng Air Europa th.ô.ng báo rằng c.ảnh b.áo kh.ô.ng tặc đã b.ị kích hoạt do nhầm lẫn và đồng thời x.in l.ỗi về b.áo đ.ộng giả kể trên. Hãng hàng kh.ô.ng cũng cho biết kh.ô.ng có gì x.ảy r.a, và chuyến b.ay sẽ khởi hành sớm như kế hoạch.

Sân b.ay được sơ tá.n để phục v.ụ đ.iều tr.a. Ảnh: TWITTER

Cá.c nhân chứng đã chia sẻ hình ảnh từ sân b.ay Schiphol trên phương tiện truyền th.ô.ng x.ã h.ội, cho rằng l.ực l.ượng a.n n.inh vũ trang hạng n.ặng đã được triển kh.ai đến h.iện tr.ường với nhiều xe c.ứu thương.

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Check Also

Ảnh: Lửa và giận dữ b.ao tr.ùm nước Mỹ sau cái ch.ế.t của George Floyd

Cái ch.ế.t của George Floyd đã châm ngòi cho cá.c cuộc B.iểu t.ình trên khắp nước Mỹ, d.ẫn…