Home Kinh tế Thu nhập tăng vọt tại cá.c ng.ân hàng: Có nơi đang trả gần 1 lượng vàng/thá.ng

Thu nhập tăng vọt tại cá.c ng.ân hàng: Có nơi đang trả gần 1 lượng vàng/thá.ng

31 min read
Comments Off on Thu nhập tăng vọt tại cá.c ng.ân hàng: Có nơi đang trả gần 1 lượng vàng/thá.ng
0
220

Hầu hết cá.c ng.ân hàng đều tăng mạnh chi trả thu nhập cho nhân viên trong cá.c thá.ng gần đây. Ng.ân hàng trả lương cao đ.ầu bảng, nhân viên nh.ận thu nhập bình quân trên 37 triệu đồng/thá.ng, tương đương một lượng vàng.

Cá.c khoản chi phí cho nhân viên được tính gồm: chi lương, thưởng và phụ cấp; cá.c khoản chi đóng góp theo lương; chi ăn ca; chi trang phục giao dịch; chi khá.c cho CBNV; chi trợ cấp th.ôi v.iệc và trợ cấp khá.c; chi trợ cấp và c.ô.ng tá.c x.ã h.ội; chi y tế c.ơ qu.an,….

Trong đó, khoản chi lương, thưởng và phụ cấp luôn là khoản chi lớn nhất trong việc “chi cho nhân viên”. Khoản chi này được tính là thu nhập thực tế của nhân viên ng.ười lao đ.ộng.

Theo thống kê của Infonet tại b.áo c.áo tài chính riêng lẻ (ng.ân hàng M.ẹ) quý 3/2019 của cá.c ng.ân hàng đã c.ô.ng b.ố, Ng.ân hàng TMCP Quân đội (MB) đang là quá.n quân về mức đãi ngộ cho cá.n bộ nhân viên.

Với tổng số cá.n bộ c.ô.ng nhân viên tính đến 30/09/2019 là 9.803 ng.ười, MB đã chi 3.285 tỷ đồng cho lương và phụ cấp trong 9 thá.ng qua, tăng mạnh 31% so với cùng kỳ.

Mức tăng này kh.iến thu nhập của nhân viên MB trở thành niềm mong ước của cá.c ng.ân hàng còn l.ại khi thu nhập bình quân của nhân viên nhà băng này lên tới 37,24 triệu đồng/thá.ng.

Thu nhập tăng vọt tại cá.c ng.ân hàng: Có nơi đang trả gần 1 lượng vàng/thá.ng - Ảnh 1.

Nhân viên MB đang có thu nhập cao nhất hiện nay.

Dù là Quá.n quân về lợi nhuận và doanh thu, nhưng Vietcomb.ank chỉ là “Á quân” trong khoản đãi ngộ nhân viên dù cho mức chi lương và phụ cấp 9 thá.ng đ.ầu năm ng.ân hàng này đã tăng 12% lên 5.631 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09, Vietcomb.ank có 18.304 nhân viên, tăng 1.592 nhân viên (xấp xỉ 10%) so với thời điểm 31/12/2018 và là ng.ân hàng có lượng nhân tăng lớn nhất trong hệ thống. Tính trung bình mỗi nhân viên Vietcomb.ank có mức thu nhập 307 triệu đồng trong 9 thá.ng qua, tức 34,18 triệu đồng/thá.ng.

Dù đang dính một loạt b.ê b.ối lớn như cá.n bộ ng.ân hàng tất toá.n khống 5 sổ tiết kiệm của khá.ch hàng, chiếm hưởng số tiền đặc biệt lớn, r.ồi hàng chục gi.áo v.iên b.ất ng.ờ b.ị ng.ân hàng báo n.ợ từ thẻ tín d.ụng, nhưng Ng.ân hàng Tiên Phong (TPb.ank) vẫn nằm trong t.ốp đ.ầu về mức đãi ngộ nhân viên.

Tại TPb.ank, khoản chi lương và phụ cấp cho nhân viên trong 9 thá.ng đ.ầu năm 2019 tăng tới 21% so với cùng kỳ, đạt 1.267 tỷ đồng. TPb.ank kh.ô.ng c.ô.ng b.ố cụ thể số lượng nhân viên tại thời điểm 30/09/2019, nhưng dựa theo c.on số tại thời điểm 31/12/2018 là 4.985 ng.ười, nếu biến đ.ộng nhân sự kh.ô.ng quá lớn, mức thu nhập bình quân nhân viên TPb.ank lên tới 28,23 triệu đồng/thá.ng.

Theo sau là Ng.ân hàng TMCP Việt n.am Thịnh Vượng (VPb.ank). Trong số cá.c ng.ân hàng thương mại, VPb.ank là ng.ân hàng hiếm hoi c.ắt giảm nhân sự trong 9 thá.ng đ.ầu năm. Thậm chí nhà băng này còn mạnh tay c.ắt giảm từ mức 11.466 nhân viên hồi đ.ầu năm, nay đã giảm xuống còn 9.144 nhân viên tại ngày 30/9/2019.

Tuy nhiên, mức chi lương và phụ cấp của nhà băng này l.ại tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 1.964 tỷ đồng. Do đó, mức thu nhập bình quân mỗi thá.ng của nhân viên VPb.ank vẫn duy trì ở mức khá, đạt 27,37 triệu đồng/thá.ng.

Câu chuyện c.ắt giảm nhân sự ở VPb.ank đã k.éo dài trong khoảng 2-3 năm gần đây sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Chính sá.ch “vắt Ch.anh bỏ vỏ” đã và đang g.ây h.oang m.ang cho kh.ô.ng ít nhân viên ng.ân hàng này, kể cả những cá.n bộ cấp trưởng/phó phòng.

Được biết, việc VPb.ank mạnh tay c.ắt giảm nhân sự là để tập trung mở rộng m.ạng lưới bá.n lẻ tại c.ô.ng ty c.on FE Credit dù c.ô.ng ty tài chính này liên tục tai tiếng trong việc đ.òi n.ợ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 9 thá.ng đ.ầu năm của VPb.ank ch.o th.ấy sự phục hồi mạnh mẽ trong mảng cho v.ay tiêu dùng th.ô.ng qua c.ô.ng ty c.on FE Credit. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của FE Credit đã tăng hơn 52% so với 9 thá.ng đ.ầu năm 2018 lên 3,7 nghìn tỷ đồng, đóng góp tới 48,5% (9 thá.ng đ.ầu năm 2018: 37%) trong tổng lợi nhuận trước thuế của VPb.ank.

Một ng.ân hàng vốn nằm trong nh.óm “big 4” về quy mô là Vietinb.ank cũng ghi nh.ận mức tăng 300 tỷ đồng so với cùng kỳ để chi lương và phụ cấp cho nhân viên.

Theo đó, 22.331 nhân viên (nhiều thứ hai sau BIDV trong số cá.c ng.ân hàng niêm yết) đã “ngốn” của Vietinb.ank 5.472 tỷ đồng cho khoản chi lương và phụ cấp 9 thá.ng đ.ầu năm.

Tính trung bình, mỗi cá.n bộ nhân viên Vietinb.ank có mức thu nhập 27,22 triệu đồng/thá.ng.

Theo sau đó là Techcomb.ank , với 10.148 nhân viên tính đến hết quý 3 (tăng 938 nhân viên, tương đương 10%), mức thu nhập bình quân mỗi thá.ng của nhân viên ng.ân hàng này là 32 triệu đồng/thá.ng (cùng kỳ năm ngoái là 27 triệu đồng). Trong đó, tiền lương bình quân 27 triệu đồng/thá.ng (cùng kỳ năm ngoái là 22 triệu đồng).

Techcomb.ank đã chi 2.786 tỷ đồng đối với lương và phụ cấp cho nhân viên trong 9 thá.ng đ.ầu năm (cùng kỳ năm ngoái là 1.947 tỷ đồng).

Điều b.ất ng.ờ là một ng.ân hàng có quy mô nhỏ như Ng.ân hàng TMCP Phương Đô.ng (OCB) l.ại vượt mặt h.àng l.oạt “ô.ng lớn” khi mạnh tay chi bình quân thu nhập cho mỗi nhân viên lên đến 25 triệu đồng/thá.ng. Tuy nhiên, cùng với VPb.ank, OCB cũng là ng.ân hàng hiếm hoi mạnh tay c.ắt giảm nhân sự kể từ đ.ầu năm, giảm gần 1.000 ng.ười, còn 6.140 nhân viên.

Còn tại Ng.ân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), với tổng số cá.n bộ nhân viên tại ngày 30/09/2019 là 4.672 ng.ười (tại ngày 31/12/2018 là 4.462 ng.ười), chi phí cho nhân viên lũy kế từ đ.ầu năm đến 30/09 là 1.036 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi cho lương, thưởng và phụ cấp là 931,541 tỷ đồng (tăng 37%).

Như vậy, bình quân mỗi cá.n bộ nhân viên MSB có mức thu nhập 22,15 triệu đồng/thá.ng. Tổng thu nhập bình quân trong 9 thá.ng đ.ầu năm là 199 triệu đồng.

Mức tăng mạnh trong khoản chi nhân viên cũng được ghi nh.ận tại Sacomb.ank. Trong nỗ lực tái cơ cấu ng.ân hàng, đại gia Dương c.ô.ng Minh đã chi thêm 18% so với cùng kỳ cho lương và phụ cấp nhân viên trong 9 thá.ng đ.ầu năm, đạt 3.369 tỷ đồng.

Với tổng số nhân viên tính đến 30/09/2019 là 18.046 ng.ười (tăng 366 ng.ười so với đ.ầu năm), mức thu nhập bình quân mỗi thá.ng của nhân viên Sacomb.ank đang là 20,74 triệu đồng.

Một b.ất ng.ờ khá.c về đề tài thu nhập nhân viên ng.ân hàng, đó là việc “ô.ng lớn” BIDV l.ại đang “ngụp lặn” sau những cái tên như OCB, MSB, TPB.

Tổng số cá.n bộ CNV tại ngày 30/09/2019 của BIDV lên đến 23.708 ng.ười, tăng 326 ng.ười kể từ đ.ầu năm. Tuy nhiên, mức chi lương và phụ cấp cho nhân viên BIDV trong 9 thá.ng đ.ầu năm l.ại giảm 20% so với cùng kỳ năm 2018, từ mức 5.247 tỷ đồng xuống còn 4.372 tỷ đồng.

Như vậy, thu nhập bình quân của nhân viên BIDV trong 9 thá.ng đ.ầu năm nay là 20,49 triệu đồng/thá.ng.

c.on số này chỉ nhỉnh hơn một chút so với Ng.ân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khi thu nhập bình quân nhân viên SCB là 19,50 triệu đồng/thá.ng (giảm 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ).

Tính đến hết quý 3, tổng số cá.n bộ nhân viên SCB là 6.532 ng.ười (tăng mạnh 735 ng.ười so với cùng kỳ năm 2018). Ng.ân hàng đã chi 1.146 tỷ đồng cho quỹ lương và phụ cấp cho ng.ười lao đ.ộng.

Ở một nhà băng có quy mô nhỏ hơn là SeAb.ank, mức mức thu nhập bình quân nhân viên tại ng.ân hàng của “Madame” Nga hơi khiêm t.ốn so với cá.c nhà băng khá.c, đạt 18,13 triệu đồng/thá.ng.

Mặc dù vậy, mức chi 725 tỷ đồng cho nhân viên trong 9 thá.ng qua cũng đã tăng đ.á.ng kể 22% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chi lương và phụ cấp là 647,625 tỷ đồng. Tại ngày 30/09/2019, SeAb.ank có 3.967 cá.n bộ nhân viên, tăng 261 ng.ười so với đ.ầu năm.

Thu nhập tăng vọt tại cá.c ng.ân hàng: Có nơi đang trả gần 1 lượng vàng/thá.ng - Ảnh 2.

Dẫu vậy, “madame Nga” vẫn còn bạo tay hơn so với “madame Thảo” bởi mức thu nhập bình quân của nhân viên HDb.ank cũng chỉ đạt 16,8 triệu đồng/thá.ng. Trong khi đó, quy mô nhân sự của HDb.ank cũng lớn gần gấp đôi so với SeAb.ank (6.348 ng.ười).

9 thá.ng đ.ầu năm, ng.ân hàng do n.ữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Phó ch.ủ t.ịch đã chi 959,864 tỷ đồng (tăng 18%) cho lương và phụ cấp nhân viên.

24,32 triệu đồng/thá.ng cũng là mức thu nhập bình quân của nhân viên Ng.ân hàng TMCP Quốc tế (VIB). So với đ.ầu năm, số lượng nhân viên ng.ân hàng này đã tăng 1.345 ng.ười, đạt 6.717 nhân viên, trong khi mức chi lương và phụ cấp của nhà băng này trong 9 thá.ng đ.ầu năm cũng đã tăng lên 30,3% so với cùng kỳ 2018, đạt hơn 1.346 tỷ đồng.

Trong số cá.c ng.ân hàng đã có b.áo c.áo quý 3, Ng.ân hàng Quốc Dân (NCB) là ng.ân hàng duy nhất ghi nh.ận sự sụt giảm về mức chi lương và phụ cấp nhân viên. Tuy nhiên, việc c.ắt giảm 360 nhân sự xuống còn 1.664 ng.ười kh.iến thu nhập bình quân mỗi thá.ng của nhân viên NCB l.ại tăng gần 2 triệu đồng so với tại thời điểm 30/9/2018. Theo đó, mức thu nhập bình quân mỗi nhân viên NCB là 16,51 triệu đồng.

c.on số này là nhỉnh hơn một chút so với thu nhập của nhân viên n.amAb.ank với mức thu nhập bình quân 15,8 triệu đồng/thá.ng. Tính đến 30/09, n.amAb.ank có 2.893 nhân viên.

Tuy nhiên, mức thu nhập bình quân thấp nhất phải kể đến ng.ân hàng của “b.ầu” Th.ắng, KienLongb.ank. Thu nhập bình quân mỗi thá.ng của nhân viên chỉ đạt 14 triệu đồng (tăng 100.000 đồng so với cùng kỳ). KienLongb.ank đã chi 345 tỷ đồng cho thu nhập của 2.916 nhân viên trong 3 quý đ.ầu năm. Quy mô nhân sự của ng.ân hàng cũng tăng nhẹ 230 ng.ười kể từ đ.ầu năm 2019.

Cá.c ng.ân hàng còn l.ại như Bắc Á, Bản Việt và An Bình c.ô.ng b.ố b.áo c.áo tài chính quý 3/2019 với những th.ô.ng tin sơ sài nhất có thể, nên kh.ó x.á.c định được thu nhập bình quân của nhân viên.

Theo Infonet

Load More In Kinh tế
Comments are closed.

Check Also

Thưởng cho VĐV se‌a gam‌es t.ối thiểu 65 triệu đồng/HCV, riêng tỷ phú phạ‌m Nhật Vượng thưởng 6 tỷ

Sau thời gian thi đấu xuất sắc, toàn bộ cá.c vận đ.ộng viên Sea Games đoạt huy chương đều …