Home Thời sự Tiền lãi b.ị kê lên gấp 3 lần, dân ph.ản ứ.ng xã bảo do tính nhầm?

Tiền lãi b.ị kê lên gấp 3 lần, dân ph.ản ứ.ng xã bảo do tính nhầm?

9 min read
Comments Off on Tiền lãi b.ị kê lên gấp 3 lần, dân ph.ản ứ.ng xã bảo do tính nhầm?
0
176

Theo thỏa thuận, sau 3 năm v.ay vốn mỗi hộ dân chỉ phải trả 120.000 đồng, thế nhưng cá.n bộ xã l.ại tính nhầm tiền lãi suất lên gấp 3 lần kh.iến ng.ười dân b.ức x.úc.

Ngày 17-1, nhiều hộ dân ở xã Cam Thành, huyện Cam l.ộ (Quảng Trị) phản á.nh đến ph.óng viên Báo ng.ười Lao Động về việc UBND xã này b.ất ng.ờ n.âng tiền lãi v.ay vốn lên gấp 3 lần so với thỏa thuận b.an đ.ầu kh.iến nhiều ng.ười b.ức x.úc.

Theo đó, v.ào đ.ầu năm 2017, 60 th.ành v.iên trong câu lạc bộ tiêu Tân Xuân 1, Tân Xuân 2 và Tân Phú (xã Cam Thành) được một chương trình cho v.ay 6.000.000 đồng/th.ành v.iên để phát triển sản xuất cây hồ tiêu.

Nhiều th.ành v.iên trong câu lạc bộ tiêu ở xã Cam Thành b.ức x.úc trước việc xã “tính nhầm” lãi suất lên gấp 3 lần

Trong h.ồ s.ơ v.ay nêu rõ, thời hạn v.ay tiền là 3 năm và mức lãi suất theo thỏa thuận của cá.c th.ành v.iên v.ay vốn là 0,2%/3 năm (tức 120.000 đồng/3 năm). Sau khi hết thời hạn cho v.ay, b.an quản lý dự á.n sẽ th.u h.ồi l.ại vốn cùng lãi suất đã thỏa thuận.

Đến ngày 2-1, UBND xã Cam Thành ra th.ô.ng báo về việc th.u h.ồi vốn v.ay và lãi suất của dự á.n trên. Đá.ng nói, trong th.ô.ng báo này số tiền lãi suất cá.c th.ành v.iên phải trả sau 3 năm là 360.000 đồng/3 năm (tức 120.000/năm) chứ kh.ô.ng phải như b.an đ.ầu là 120.000/3 năm.

Biên lai thu tiền với mức lãi suất 360.000/3 năm mà một th.ành v.iên câu lạc bộ tiêu Tân Phú đã nộp

Sau khi nh.ận th.ô.ng báo về việc th.u h.ồi vốn và mức lãi suất trên, vào sá.ng 14-1, nhiều th.ành v.iên trong câu lạc bộ tiêu Tân Xuân 1 (xã Cam Thành) đã đến gặp l.ãnh đ.ạo xã này để l.àm r.õ mức lãi suất phải trả. Sau khi k.iểm tr.a l.ại h.ồ s.ơ, một phó ch.ủ t.ịch xã này mới ph.át h.iện lãi suất mà mỗi th.ành v.iên v.ay vốn phải trả là 120.000/3 năm chứ kh.ô.ng phải là 360.000/3 năm như th.ô.ng báo b.an h.ành.

Về sự việc này, sá.ng 17-1, ô.ng Mai Thế Phương, Phó ch.ủ t.ịch UBND xã Cam Thành cho hay, do cá.n bộ nô.ng ngh.iệp xã “tính nhầm” và sau đó th.am m.ưu nên đ.ơn v.ị ra th.ô.ng báo sai về mức lãi suất phải thu. “Vì tin tưởng cá.n bộ nô.ng ngh.iệp và thiếu k.iểm tr.a l.ại h.ồ s.ơ nên d.ẫn đ.ến s.ai s.ót trên”- ô.ng Phương th.ừa nh.ận.

Trong khi đó, ô.ng Trần Văn Phương, cá.n bộ nô.ng ngh.iệp xã này khẳng định, sau khi ph.át h.iện s.ai s.ót trên, đã th.ô.ng báo l.ại mức lãi suất và th.ô.ng tin cho cá.c hộ dân đến UBND xã nh.ận l.ại số tiền thừa đã nộp. Tuy nhiên, đến sá.ng 17-1, theo tìm hiểu của ph.óng viên nhiều hộ dân vẫn chưa nh.ận được th.ô.ng báo của UBND xã này và trên 20 hộ dân chưa nh.ận l.ại được số tiền thừa đã nộp.

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Check Also

Người dân Hà Nội nên hạn chế ra đường

Đó là khuyến cáo do ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đưa ra trong phiên họp …