Home Thế giới Tin mới nh.ận: “Tìm bằng được những ng.ười Mỹ tr.ốn ở l.ại Việt n.am”

Tin mới nh.ận: “Tìm bằng được những ng.ười Mỹ tr.ốn ở l.ại Việt n.am”

7 min read
Comments Off on Tin mới nh.ận: “Tìm bằng được những ng.ười Mỹ tr.ốn ở l.ại Việt n.am”
0
474

Theo ph.óng viên TTX Chợ Đen, thì Báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin về việc cá.c c.ơ qu.an Chính phủ Mỹ đang tìm bằng được những ng.ười Mỹ đang tr.ốn ở l.ại Việt n.am để đ.ưa v.ề Mỹ.

Trong cá.c chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Hà Nội, phái đoàn của Mỹ có đến hơn 1.000 ng.ười. Trong số đó, một số ng.ười đã tìm “cá.ch đi nhờ Chuyên cơ của Tổng thống” đến Việt n.am r.ồi tr.ốn ở l.ại b.ất h.ợp ph.áp để lao đ.ộng chui phục v.ụ nhân dân Việt n.am anh hùng, k.ẻ đã từng đ.á.nh bại đế quốc Mỹ xâm lược.

Số ng.ười tìm cá.ch ở l.ại sau khi “đi nhờ chuyên cơ” là khá đô.ng. Cá.c c.ơ qu.an Mỹ đã k.iểm đ.iểm nhiều lần rút kinh ngh.iệm, nhưng t.ình tr.ạng “đi nhờ” chuyên cơ vẫn rất phổ biến.

Theo ph.óng viên TTXVN, để xin visa vào VN lao đ.ộng chui, c.ô.ng dân Mỹ phải đút lót hàng tỷ dolar mỗi ng.ười.

Từ trước đến nay báo chí Mỹ kh.ô.ng dám nói đến hiện tượng này, vì b.an Tuyên giáo Mỹ kh.ô.ng cho phép.

Nay nhân việc báo chí Hàn Quốc phơi b.ày sự thật ch.ủ t.ịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân khi đi ra nước ngoài cho một số ng.ười trong đoàn đại biểu Quốc hội VN đi nhờ chuyên cơ, r.ồi tr.ốn l.ại Hàn Quốc để l.ãnh đ.ạo nhân dân Hàn Quốc đ.ấu tr.anh giai cấp và b.ị l.ộ. Ông T.ổng th.ư k.ý Quốc hội mới cho biết đó là những ng.ười đi nhờ chuyên cơ của b.à ch.ủ t.ịch.

Chuyến mới đây, số ng.ười “đi nhờ” là 9 ng.ười. Theo th.ô.ng tin của TTX Chợ đen, thì mỗi ng.ười đi Hàn Quốc chui, số tiền chỉ khoảng 300 Triệu đồng. Như vậy chuyến đi này, ch.ủ t.ịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ng.ân đã làm ra cho đất nước được 2,7 tỷ đồng.

Nhân dịp này báo chí Mỹ mới được dịp nói đến việc cá.c c.ô.ng dân Mỹ đến VN r.ồi tìm cá.ch tr.ốn l.ại b.ất h.ợp ph.áp để lao đ.ộng tại VN.

Họ đã đi nhờ chuyên cơ của Tổng thống, và vì đô.ng quá nên bây giờ kh.ô.ng biết là ng.ười nào đã đi trên chuyên cơ đó. Cá.c c.ơ qu.an Mỹ đã họp k.iểm đ.iểm nhiều lần, nhưng kh.ô.ng ai được biết.

Do vậy, đ.ề ngh.ị c.ô.ng dân Việt n.am, bất cứ ai, nếu ph.át h.iện ng.ười Mỹ ở b.ất h.ợp ph.áp tại Việt n.am nhằm lao đ.ộng chui, kiếm tiền gửi về nước Mỹ, thì ngay lập tức b.ắt gi.ữ hoặc gọi điện cho Bộ CA theo số điện thoại sau đây:

06942877 – 06942593 – 06941224 – 06942608

Nguồn Internet

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Check Also

Nước Úc trước và sau th.ảm h.ọa: Cá.nh rừng xanh mướt đầy sức sống nay chỉ còn là đống tro tàn, mái nhà của Kangaroo b.ị huỷ hoại

Sự tàn phá của lửa dữ đã kh.iến cho Kangaroo, Koala cùng rất nhiều loài đ.ộng vật khá.c m.…