Home Đời sống Tờ giấy qu.y đ.ịnh khi đến nhà của g.ia đ.ình có 1 tr.ẻ sơ sinh và 1 b.é đang Kh.ủng hoảng t.uổi lên 3 g.ây bão MXH

Tờ giấy qu.y đ.ịnh khi đến nhà của g.ia đ.ình có 1 tr.ẻ sơ sinh và 1 b.é đang Kh.ủng hoảng t.uổi lên 3 g.ây bão MXH

14 min read
Comments Off on Tờ giấy qu.y đ.ịnh khi đến nhà của g.ia đ.ình có 1 tr.ẻ sơ sinh và 1 b.é đang Kh.ủng hoảng t.uổi lên 3 g.ây bão MXH
0
193

ng.ười M.ẹ có 1 c.on lớn 3 t.uổi, 1 ch.áu nhỏ mới sinh và tự nh.ận luôn m.ình là “đ.ứa tr.ẻ” thứ 3 trong nhà. ch.ị dá.n trước cửa tờ giấy có nội dung “qu.y đ.ịnh” cho khá.ch đến chơi nhà về những điều kh.ô.ng được làm với “3” đ.ứa tr.ẻ kh.iến dân tình được phen xôn xao.

Ngày 16/11, cộng đồng m.ạng xôn xao trước tờ giấy của một b.à M.ẹ bỉm sữa dá.n trước cửa nhà, có nội dung qu.y đ.ịnh cho khá.ch đến chơi về những điều kh.ô.ng được làm với cá.c ch.áu nhỏ trong g.ia đ.ình.

Dẫu biết mỗi ng.ười M.ẹ có một cá.ch ch.ăm s.óc cho c.on cái khá.c nhau, có ng.ười dễ tính, ng.ười kh.ó tính, thế nhưng cẩn th.ận và cực rõ ràng như M.ẹ tr.ẻ này thì lần đ.ầu được thấy. Những “qu.y đ.ịnh” của b.à M.ẹ tr.ẻ này có phải kh.ó kh.ăn quá kh.ô.ng hay chỉ là t.âm l.ý chung của những ng.ười M.ẹ? Hội ch.ị e.m FB đang được phen bùng n.ổ tr.anh c.ãi kh.ô.ng ng.ừng.

Tờ giấy qu.y đ.ịnh khi đến nhà của g.ia đ.ình có 3 tr.ẻ nhỏ làm bùng n.ổ tr.anh c.ãi: Kh.ô.ng khen chê, kh.ô.ng t.ổn th.ương b.é?! - Ảnh 1.

Tờ giấy “qu.y đ.ịnh” của b.à M.ẹ tr.ẻ dành cho khá.ch đến nhà g.ây tr.anh c.ãi.

Theo tờ giấy “qu.y đ.ịnh” kể trên, ng.ười M.ẹ tr.ẻ cho biết g.ia đ.ình ch.ị hiện có 1 b.é sơ sinh và 1 b.é đang “Kh.ủng hoảng t.uổi lên 3”. Do kh.ô.ng m.uốn khá.ch đến chơi nhà có những hành đ.ộng kh.iến m.ình phật ý, ng.ười M.ẹ này dá.n luôn tờ giấy trước cửa để nhắc nhở một số “qu.y đ.ịnh”.

Những qu.y đ.ịnh này có thể kể đến như: Kh.ô.ng được h.ôn b.é; Kh.ô.ng nuô.ng chiều; Kh.ô.ng cho b.é dùng điện thoại, iPad, tivi; Kh.ô.ng khen chê, so sá.nh…

Kh.ô.ng chỉ nói về những việc kh.ô.ng được làm với cá.c c.on, ng.ười M.ẹ còn tự nh.ận m.ình là “e.m b.é” thứ 3 trong nhà và cũng có những dặn dò với khá.ch. Theo đó, ch.ị viết rằng mọi qu.yết đ.ịnh đối với 2 c.on đều sẽ do ch.ị qu.yết đ.ịnh, ngoài ra khá.ch đến chơi cũng kh.ô.ng được khen chê và làm t.ổn th.ương.

Có thể thấy tờ giấy do b.à M.ẹ tr.ẻ này soạn ra được trình b.ày rất gọn gàng, ngay ngắn. Cá.c nội dung được đ.á.nh số, g.ạch đ.ầu dòng, in hoa, bôi đậm cực cẩn th.ận, cũng có cả chữ ký cuối cùng trô.ng chuyên ngh.iệp chẳng thua kém gì 1 văn bản hành chính.

Tờ giấy qu.y đ.ịnh khi đến nhà của g.ia đ.ình có 3 tr.ẻ nhỏ làm bùng n.ổ tr.anh c.ãi: Kh.ô.ng khen chê, kh.ô.ng t.ổn th.ương b.é?! - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tờ giấy trên được 1 ng.ười chụp ảnh l.ại đăng lên FB, nhanh ch.óng được cộng đồng m.ạng quan tâm, hội ch.ị e.m cũng được dịp bùng n.ổ tr.anh c.ãi. Một luồng ý kiến cho rằng tờ giấy của b.à M.ẹ tr.ẻ này chẳng có gì sai, phải làm M.ẹ thì mới hiểu được những l.o l.ắng này và mọi ng.ười nên th.ô.ng cảm.

Một số ch.ị e.m bình luận:

“Ai có c.on mới hiểu được những lưu ý này. Ai chê b.ai hay nghĩ khá.c hãy cứ đợi có c.on, chăm c.on B.ệnh sẽ ngh.iệm ra tại sao phải nói thẳng như vậy”.

“Nói thì phật lòng nhưng c.on m.ình khoẻ là được, lúc c.on ốm đau m.ình ch.ịu khổ chứ ai ch.ịu thay đâu”.

“Nhiều b.à làm M.ẹ r.ồi mà chả hiểu gì, cứ đi h.ôn tới tấp c.on nhà ng.ười ta. Ai nói gì thì nói chứ m.ình thấy ch.ị này kh.ô.ng có gì sai cả, mới sinh đẻ chăm 2 đ.ứa tr.ẻ c.on, vừa mệt vừa vất vả cứ dặn trước thế này cho yên tâm. m.ất lòng trước được lòng sau, khá.ch đến chơi thì nên th.ô.ng cảm”.

Tờ giấy qu.y đ.ịnh khi đến nhà của g.ia đ.ình có 3 tr.ẻ nhỏ làm bùng n.ổ tr.anh c.ãi: Kh.ô.ng khen chê, kh.ô.ng t.ổn th.ương b.é?! - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên ở luồng ý kiến ngược l.ại, nhiều ng.ười l.ại cho rằng những qu.y đ.ịnh của b.à M.ẹ tr.ẻ này có phần khắt khe. Kh.ô.ng những thế, việc ch.ị in giấy dá.n trước cửa cũng kh.ô.ng phải là hành x.ử thân thiện, có thể làm mích lòng khá.ch đến thăm.

Nội dung thì hoàn toàn đúng nhưng dá.n ở cửa thế này thì kh.ô.ng hay”.

“Theo m.ình ch.ị này kh.ó tính quá. Chê thì chẳng ai chê c.on ch.ị ấy r.ồi, nhưng khen cũng kh.ô.ng cho là sao? Giờ m.uốn khen ch.áu b.é tr.ộm vía hoặc ch.áu lớn ngoan ngoãn thì nói như nào? Vậy đến nhà nên nói và làm gì? Xin cá.c bạn chỉ giáo”.

“Dá.n giấy thế này m.ình đến là chỉ m.uốn đi về. Đi thăm b.à đẻ mà cứ như kiểu đi làm việc gì phải đọc nội quy ấy, rõ mệt. Thời này m.ình nghĩ đa số đều biết cư x.ử cho đúng và hợp lý r.ồi”.

Hiện tờ giấy “qu.y đ.ịnh” trên vẫn đang g.ây tr.anh c.ãi lớn trên MXH.

Link báo gốc: http://helino.ttvn.vn/helino/to-giay-quy-dinh-khi-den-nha-cua-gia-dinh-co-1-tre-so-sinh-va-1-be-dang-khung-hoang-tuoi-len-3-gay-bao-mxh-2201917119335691.htm

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Check Also

‘Tết kh.ô.ng về quê được, đừng cho ai biết c.ô đang sống ở đây nha c.on!’

“Mua giúp c.ô chút đồ đi c.on!”. Tôi im lặng, đưa tay làm hiệu với dá.ng điệu chẳng m.uốn …