Home Thế giới Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh

Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh

1 min read
Comments Off on Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh
0
150

39 n.ạn nh.ân b.ị đ.ưa l.ên 1 thùng c.ontainer để nhập cư b.ất h.ợp ph.áp vào Anh, t.ử v.ong ngay trên thùng hàng. Đến 20h ngày 07/11/2019, Bộ CA Việt n.am và c.ơ qu.an thực thi ph.áp l.uật của Vương quốc Anh x.á.c định 39 n.ạn nh.ân th.iệt m.ạng trong c.ontainer, được ph.át h.iện vào ngày 23/10/2019 đều là ng.ười Việt n.am.

Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 1.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 2.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 3.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 4.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 5.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 6.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 7.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 8.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 9.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 10.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 11.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 12.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 13.Toàn cảnh v.ụ 39 th.i th.ể ng.ười Việt được ph.át h.iện trong xe c.ontainer ở Anh - Ảnh 14.

Theo Kenh14

Load More In Thế giới
Comments are closed.

Check Also

Chính ng.ười T.Q còn đ.òi từ bỏ “đường lưỡi bò”

Mới đây, một tá.c giả ng.ười T.Q có tên Trương Gia Tuệ đã kh.iến nhiều ng.ười b.ất ng.ờ kh…