Home Kinh tế Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự h.ời h.ợt

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự h.ời h.ợt

62 min read
Comments Off on Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự h.ời h.ợt
0
200

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh chia sẻ, ô.ng kh.ô.ng ng.ại về sự cạnh tranh, vì đã lăn l.ộn trong thị Tr.ường thì phải chấp nh.ận sự cạnh tranh, cá.ch t.ốt nhất là phải chuẩn b.ị, và cá.ch t.ốt nhất để chuẩn b.ị là tôn trọng những gì đối thủ cạnh tranh đang có và học hỏi để m.ình chuẩn b.ị mạnh hơn, t.ốt hơn.

Trong nh.óm ng.ân hàng thương mại c.ổ phần hiện nay Techcomb.ank đang dẫn đ.ầu về hiệu quả hoạt đ.ộng. Suốt 5 năm trở l.ại đây, nhà băng này giữ nhịp độ tăng trưởng kh.ô.ng ng.ừng, trong đó có 2 năm tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Còn tính theo quý thì hết quý 2 năm nay, ng.ân hàng đã ghi nh.ận tăng trưởng  15 quý liên tiếp.

Riêng 6 thá.ng đ.ầu năm 2019 ng.ân hàng vẫn giữ phong độ đi lên và lợi nhuận đã ở c.on số xấp xỉ 5,7 nghìn tỷ đồng – cao kỷ lục trong bá.n niên hoạt đ.ộng từ trước tới nay của nhà băng 26 năm t.uổi này. Trao đổi với chúng tôi, CEO ng.ân hàng, ô.ng Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết, cả năm 2019 t.ập th.ể Techcomb.ank đang phấn đấu để làm t.ốt hơn mục tiêu kinh doanh đã đề ra, và ghi nh.ận thêm một số kỷ lục mới trong hoạt đ.ộng. Ông đồng thời rất tự hào về những gì ng.ân hàng đã làm được trong chu kỳ chuyển đổi từ 2016 trở l.ại đây cũng như ch.ặng đường dài kể từ khi thành lập vào những năm 1990 của thế kỷ trước.

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt - Ảnh 1.

Thưa ô.ng, Techcomb.ank đang n.ổi lên là một trong những ngôi sao sá.ng nhất trên “b.ầu trời ng.ân hàng”, vậy bí quyết nào đã mang l.ại thành c.ô.ng cho ng.ân hàng như ngày hô.m nay?

Bí quyết của chúng tôi đó là niềm tin, tin vào c.on ng.ười Techcomb.ank, vào khá.ch hàng và vào tương lai phía trước. Bạn thử nghĩ xe.m, nếu kh.ô.ng có niềm tin, cứ bá.n tín bá.n ngh.i thì sẽ chỉ làm nửa vời, khi ấy kết quả sẽ kh.ô.ng thể đạt được.

Tại Techcomb.ank, chúng tôi luôn tự hào rằng đội ngũ cá.n bộ nhân viên hơn 10.000 ng.ười ngày hô.m nay là thành quả quan trọng nhất mà ng.ân hàng tích lũy được, là những ng.ười đã xây dựng tên t.uổi Techcomb.ank được như bây giờ. Đội ngũ l.ãnh đ.ạo cũng rất thành c.ô.ng trong việc truyền cảm hứng cho cá.n bộ nhân viên để họ tin tưởng vào đường hướng rồi cùng nhau xây dựng tầm vóc cho ng.ân hàng.

Có niềm tin lẫn nhau, mọi người trong chúng tôi cùng tận tâm làm việc. Tôi nghĩ rằng ng.ười ta chỉ thành c.ô.ng khi làm việc một cá.ch tận tâm, chuyên s.âu, những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt. Việc xây dựng và giữ lòng tin phải xuất phát từ cả hai phía, nhưng với ng.ười l.ãnh đ.ạo quan trọng hơn bởi nếu chẳng may một lúc nào đó, vì một lý do nào đó m.ình đ.á.nh m.ất niềm tin hay lòng tin của nhân viên thì việc vận hành sẽ chậm l.ại và thành c.ô.ng kh.ó có thể đến.

Trong 5 năm qua, Techcomb.ank liên tục th.ực h.iện cá.c cuộc khảo sát đối với cá.n bộ nhân viên về cá.ch làm việc và góc nhìn của họ đối với ng.ân hàng, và chúng tôi luôn nh.ận được kết quả đồng nhất đó là tin vào định hướng, vào l.ãnh đ.ạo, vào tương lai của ng.ân hàng.

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt - Ảnh 2.

Niềm tin giữa cá.n bộ nhân viên và l.ãnh đ.ạo ng.ân hàng với nhau kh.ô.ng chỉ dựa trên cảm quan mà ở Techcomb.ank luôn có sự đồng nhất giữa lời nói với việc làm, từ đó mới đi đến kết quả, phục v.ụ t.ốt cho khá.ch hàng. Mục tiêu mà chúng tôi cùng hướng đến kh.ô.ng phải là tiền, mà là cá.c dịch v.ụ trong ng.ân hàng và cao hơn đó là làm sao thay đổi được thói quen dùng tiền để cải thiện đời sống của ng.ười dân.

Ví d.ụ như chương trình “E-b.anking 0 đồng” miễn phí giao dịch chuyển tiền. Nếu lúc đ.ầu cá.n bộ nhân viên kh.ô.ng hiểu, kh.ô.ng tin thì ng.ân hàng sẽ kh.ô.ng triển kh.ai t.ốt. Chỉ khi có niềm tin r.ồi, họ giới thiệu cho khá.ch hàng, khá.ch hàng dùng thấy hay r.ồi l.ại giới thiệu cho ng.ười quen… Và r.ồi ngày càng có nhiều hơn khá.ch hàng dùng dịch v.ụ, như năm nay Techcomb.ank đã có thêm đến 1 triệu khá.ch hàng mới sử d.ụng ng.ân hàng điện t.ử.

Từ cá.ch đây hơn chục năm, Techcomb.ank đã rất chú trọng đến bá.n lẻ– một điều rất khá.c biệt so với cá.c nhà băng lúc bấy giờ, sau đó l.ại có một ch.iến lược khá.c tập trung vào khá.ch hàng, đặt khá.ch hàng là trọng tâm, phải chăng cá.c ô.ng đang áp d.ụng theo mô hình nào đó của nước ngoài?

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt - Ảnh 3.

Đúng vậy. Mô hình mà Techcomb.ank đang áp d.ụng khá ph.ức t.ạp và rất khá.c so với cá.c ng.ân hàng trong nước khá.c, điều đó cũng g.ây bỡ ngỡ b.an đ.ầu cho cá.n bộ nhân viên triển kh.ai. Tuy nhiên, ngay trong thời gian đ.ầu triển kh.ai, vượt qua được những kh.ó kh.ăn ấy đã đe.m đến cho chúng tôi sự thành c.ô.ng, đó là n.âng cao chất lượng nhân sự.

Trong mô hình hoạt đ.ộng hiện nay, nhân sự Techcomb.ank được quản lý với mô hình hiện đại của cá.c thị Tr.ường phát triển trên thế giới nên rất được cá.c t.ổ ch.ức trong nước và quốc tế đ.á.nh giá cao. Hoặc như trong việc xây dựng định vị thương hiệu và đặt trải ngh.iệm của khá.ch hàng làm trọng tâm, dù cá.ch thức th.ực h.iện ph.ức t.ạp hơn, đ.òi hỏi sự chuyên s.âu hơn của toàn bộ máy, song nhờ chuyên tâm, thống nhất của nhân sự nên kết quả đạt được vẫn cao hơn, từ đó d.ẫn t.ới những kết quả kinh doanh t.ốt hơn như th.ể h.iện trong mấy năm vừa qua.

Techcomb.ank từng có đối tá.c ch.iến lược nước ngoài, có hay kh.ô.ng sự ả.nh h.ưởng của họ đến ch.iến lược hoạt đ.ộng của ng.ân hàng những năm gần đây?

Có thể khẳng định rằng ch.iến lược và chuyển đổi tại Techcomb.ank là do t.ập th.ể l.ãnh đ.ạo và cá.n bộ nhân viên cùng định hướng, xây dựng và th.ực h.iện, chứ kh.ô.ng nhận được từ một đối tá.c hay nhà đ.ầu từ ch.iến lược nào.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Techcomb.ank th.ực h.iện chương trình chuyển đổi, giai đoạn đ.ầu tập trung định hướng kinh doanh và chuẩn b.ị nguồn nhân lực. Thành c.ô.ng chúng tôi có được là đã định hướng được cho toàn thể 10.000 cá.n bộ nhân viên cùng chung một mục tiêu, một định hướng như nhau, giúp mọi ng.ười hiểu và tăng được năng lực của bản thân, nhờ vậy t.ốc độ phát triển tăng rất nhanh.

Chúng ta thử nghĩ xe.m, nếu mọi ng.ười kh.ô.ng cùng đi một chiều, kh.ô.ng có định hướng chung thì mọi ng.ười cùng k.éo khác nhau, ngược nhau, có khi giẫm chân lên nhau dẫn đến rất mệt mỏi và kh.ô.ng hiệu quả. Nhưng khi đã có chung một hướng nhìn, mỗi ng.ười th.ực h.iện một việc hướng đến mục tiêu chung, thì đó là động lực và tạo ra kết quả c.ộng hưởng cao hơn rất nhiều.

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt - Ảnh 4.

Trước giai đoạn chuyển đổi, Techcomb.ank có quãng 3 năm khá chùng trên thị Tr.ường, xin hỏi ô.ng đó là thời gian chuẩn b.ị sức bật cho giai đoạn sau này, hay b.ị ả.nh h.ưởng bởi sự r.a đ.i của HSBC?

Vấn đề HSBC rút vốn kh.ỏi Techcomb.ank kh.ô.ng ả.nh h.ưởng tới kết quả kinh doanh. HSBC thoái vốn năm 2017 là có lý do riêng b.uộc họ phải rút kh.ỏi rất nhiều nơi đ.ầu tư trên thế giới, trong đó có Việt n.am.

Còn đối với Techcomb.ank, những năm 2009 – 2015, cuộc Kh.ủng hoảng tài chính thế giới đã ả.nh h.ưởng tới Việt n.am nói chung và tất cả ng.ân hàng tại Việt n.am nói riêng, Techcomb.ank cũng kh.ô.ng ngoại lệ. Nhưng đúng trong thời gian đó, Techcomb.ank b.ắt đ.ầu thay đổi về mặt tư duy, b.ắt đ.ầu bắt tay vào xây dựng ch.iến lược và chọn lại hướng kinh doanh. b.an l.ãnh đ.ạo ng.ân hàng x.á.c định, một khi đã có ch.iến lược rõ ràng thì việc vận hành sẽ rất nhanh, và qu.yết đ.ịnh xây dựng ch.iến lược thay đổi đồng loạt, từ mô hình kinh doanh cho khá.ch hàng bá.n lẻ, khá.ch hàng doanh ngh.iệp trung, vừa và khá.ch hàng lớn… Những năm mà thị Tr.ường nhìn thấy sự chùng xuống, ấy là thời điểm chúng tôi tập trung xây dựng ch.iến lược cho giai đoạn sau này.

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt - Ảnh 5.

Trong ch.iến lược đã đặt ra cho giai đoạn 2016-2020, Techcomb.ank đã th.ực h.iện được những gì?

Mỗi ch.ặng đường ta qua đều có kh.ó kh.ăn, nếu kh.ô.ng kh.ó thì khi nhìn l.ại sẽ kh.ô.ng thể thấy được những cái đẹp xung quanh. Thế nhưng nếu dừng chân lâu quá thì sẽ chá.n kh.ô.ng m.uốn đi n.ữa.

Và hành trình của Techcomb.ank cũng giống như ng.ười ta đi trên đường vậy. Chúng tôi kh.ô.ng thể đứng l.ại nơi nào lâu quá, hay là để mỏi chân kh.ô.ng m.uốn đi n.ữa. Đến nay nhìn l.ại ch.ặng đường đã qua, Techcomb.ank tự hào rằng đã đạt gần như 100% toàn bộ cá.c chỉ tiêu đề ra với mức tăng trưởng bình quân là 20 -30% mỗi năm.

Cụ thể, nếu nhìn vào b.áo c.áo tài chính cá.c năm 2016, 2017, 2018 thì thấy rằng cá.c chỉ tiêu tài chính đều đạt, và năm nay chúng tôi cũng t.ự t.in sẽ như vậy, thậm chí là dư sức. Để có được những c.on số này, có được những điều th.ể h.iện ra bên ngoài mà mọi ng.ười thấy được, tất nhiên chúng tôi đã phải hoàn thành cá.c chỉ số ch.iến lược trọng tâm.

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt - Ảnh 6.

Năm 2019 là giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển đổi ở Techcomb.ank. Song song với những kết quả đạt được, ng.ân hàng cũng đang th.ực h.iện số hoá toàn bộ mọi dịch vụ trong và ngoài ng.ân hang. Mọi trải ngh.iệm của khá.ch hàng sẽ được số hóa và tự động hóa một cách tối đa để trải ngh.iệm khá.ch hàng nhanh hơn, t.ốt hơn, tiện hơn là mục tiêu chính mà chúng tôi đang hướng đến – đồng hướng với mục tiêu c.ô.ng nghệ hoá nhiều hoạt đ.ộng mà Chính phủ đang th.ực h.iện.

Ông đề cập đến ch.ặng đường kh.ó kh.ăn, vậy xin hỏi những kh.ó kh.ăn mà Techcomb.ank đã trải qua là gì?

Thành c.ô.ng lớn nhất của chúng tôi là nhân sự và kh.ó kh.ăn lớn nhất cũng là nhân sự. Đi đường mà m.uốn đi xa thì cần có ng.ười đồng hành, nhưng kh.ô.ng phải ai cũng m.uốn đi và có khả năng đi đường dài. Để tìm được ng.ười đồng hành đi đường dài với mình, Techcomb.ank phải là một tổ chức có những ng.ười sẵn sàng đi xa, đi nhanh, l.eo cao. Những ng.ười có thể trèo đèo, lội suối, vượt núi, băng sô.ng với tinh thần luôn luôn khắc phục khó khăn, vượt qua vất vả. Những ng.ười có t.ố chất đặc biệt để gia nhập Techcomb.ank và tất nhiên số người hội tụ đủ t.ố chất đó là rất hiếm. Bởi vậy đó là thá.ch thức đối với chúng tôi khi tuyển chọn ng.ười có t.ố chất cao để cùng đồng hành làm việc.

Giai đoạn sắp tới cũng kh.ô.ng là ngoại lệ, Techcomb.ank sẽ phải tìm thêm những ng.ười làm việc từ trong và ngoài nước về làm việc cùng với ng.ân hàng để giúp đi xa hơn và nhanh hơn. Khi Techcomb.ank có thể đi xa hơn, nhanh hơn, mạnh hơn thì khi đó giúp đỡ được cộng đồng nhiều hơn.

Techcomb.ank nay đã 26 t.uổi, trong những kết quả ng.ân hàng đã làm được thì điều gì c.á nh.ân ô.ng và t.ập th.ể b.an l.ãnh đ.ạo cảm thấy tâm đắc nhất?

Hiện Techcomb.ank có lợi nhuận trên tổng t.ài s.ản (ROA) ở mức cao nhất. Lợi nhuận trước thuế trong hệ thống cũng đã đứng thứ 2 mặc dù quy mô tổng t.ài s.ản đứng hạng 7 trong ngành ng.ân hàng Việt n.am. Bởi vậy điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất đó là ng.ân hàng vượt lên và đạt mức hiệu quả hoạt đ.ộng cao nhất trong nước và ngang hàng với tầm khu vực. Đây là điểm trọng yếu trong b.ài toán giá trị tổng thể cho Techcomb.ank.

Phương châm và mục tiêu làm việc của Techcomb.ank là dẫn dắt sự thay đổi của ng.ười Việt n.am trong đời sống tiêu dùng của họ. Trong b.ối cảnh Nhà nước kêu gọi ng.ười dân giảm sử d.ụng tiền mặt thì Techcomb.ank đã và đang tích cự đưa ra các c.ô.ng cụ và giải pháp để giúp khá.ch h.àng gi.ảm lượng tiền mặt sử d.ụng. Kết quả được thể hiện ở số lượng giao dịch qua kênh điện t.ử của Techcomb.ank với dung lượng giao dịch tăng hơn 20 lần trong 3 năm qua – một vận t.ốc thay đổi hành vi khách hàng nhanh đến chóng mặt. Điều đó đồng nghĩa với việc Techcomb.ank vừa đ.áp ứng được đ.òi hỏi của Chính phủ và cùng lúc giúp ng.ười dân giảm chi phí giao dịch hàng ngày. Trong 3 năm qua, chúng tôi đã trả l.ại cho ng.ười dân hơn 600 tỷ đồng chi phí giao dịch qua các chương trình b.anking 0 đồng.

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt - Ảnh 7.

Thành c.ô.ng của Techcomb.ank trong việc giảm chi tiêu bằng tiền mặt còn k.éo theo rất nhiều ng.ân hàng khá.c cùng đi theo chương trình miễn phí giao dịch cho ng.ười dung. Đây mới là tác động lớn nhất Techcomb.ank làm được trong các năm qua đó là lan tỏa tới cá.c ng.ân hàng khá.c. Điều này cũng làm chúng tôi vô cùng tự hào. Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng tất cả mọi ng.ân hàng và tất cả mọi giao dịch qua hệ thống điện t.ử đều sẽ được miễn phí hết.

Điều chúng tôi tâm đắc n.ữa chính là sự trải ngh.iệm của ng.ười dân th.ô.ng qua cá.c hoạt đ.ộng do Techcomb.ank tài trợ như cá.c chương trình thể thao, cá.c phong trào khuyến học, vượt kh.ó…Điển hình là hiện nay hầu như cuối tuần nào cùng có một ng.ân hàng hay doanh ngh.iệp nào đó tài trợ một sự kiện thể thao dành cho quần chúng, qua đó kết nối đời sống của ng.ười dân với cá.c phong trào thể thao, sống lành mạnh và đẩy cao tinh thần vượt trội.

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt - Ảnh 8.

Kh.ô.ng chỉ đi đ.ầu trong hoạt đ.ộng, trong cá.c chương trình như E-b.anking 0 đồng và cá.c phong trào thể thao, vậy cá.c ô.ng có b.ị áp lực luôn luôn phải dẫn đ.ầu và luôn luôn tìm ra cái mới?

Tôi kh.ô.ng nghĩ đó là sự dẫn dắt mà đó là sự đồng hành, có ng.ười cùng chí hướng, cùng mục tiêu. Cũng giống như khi hát, nếu m.ình hát dở, ng.ười ta kh.ô.ng hát theo, nếu m.ình hát hay thì ng.ười ta sẽ cùng hát, giọng đồng ca sẽ càng cao, càng hay hơn vì thế tôi kh.ô.ng thấy đó là áp lực mà là động lực.

Nhiều năm liền Techcomb.ank tăng trưởng với t.ốc độ nhanh kh.ô.ng ng.ừng nghỉ, vậy giai đoạn tới đây ch.iến lược của cá.c ô.ng thế nào để giữ vững vị thế và vượt trội hơn n.ữa?

Mọi ng.ười thường hay hỏi, nếu ch.ạy nhanh mãi thì liệu có đuối sức hay kh.ô.ng? Rõ ràng để đủ sức m.ình phải luyện tập bền bỉ, đó là chuyện cần phải làm.

Ở thị Tr.ường tài chính Việt n.am, khi b.àn đến tăng trưởng, chúng ta hãy x.e.m x.ét thêm góc cạnh về khả năng phát triển của thị Tr.ường và nhu cầu của ng.ười dân về dịch v.ụ tài chính. Và cái kh.ó của chúng tôi là tăng trưởng thế nào để đ.áp ứng được nhu cầu của ng.ười dân. Bởi vậy dưới góc nhìn của tôi, những gì Techcomb.ank đạt được kh.ô.ng phải là sự tăng trưởng do m.ình cố tình đẩy, mà chỉ là chúng tôi c.ố sức ch.ạy theo nhu cầu ng.ười dân. Khi nhu cầu của ng.ười dân được đ.áp ứng thì hiệu quả hoạt đ.ộng của ng.ân hàng tăng lên.

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt - Ảnh 9.

Đời sống của ng.ười dân Việt ngày càng cao và họ có xu hướng sử d.ụng nhiều hơn cá.c dịch v.ụ, b.ao gồm cả của cá.c ng.ân hàng nước ngoài, bên cạnh đó là sự ra đời, xâm nhập mạnh mẽ của cá.c t.ổ ch.ức phi ng.ân hàng, trong tương lai cá.c ô.ng đã có ch.iến lược gì để cùng cạnh tranh với cá.c đối thủ như vậy chưa?

Phương châm của chúng tôi là luôn tôn trọng đối thủ cạnh tranh. Tôn trọng kh.ô.ng có nghĩa là s.ợ, nếu s.ợ thì chưa đ.á.nh đã thua r.ồi, tôn trọng giúp m.ình có sự chuẩn b.ị ngh.iêm túc. Chúng tôi rất hiểu sự phát triển ở bên ngoài, cũng như cá.c hiệp ước của Việt n.am với cá.c nước ASEAN và Thái Bình Dương, của Việt n.am với Châu Âu. Những hàng rào b.ảo v.ệ ngành tài chính của Việt n.am ngày càng mờ đi, đó là những điều kiện của những hiệp ước đó. Sự cạnh tranh của thị Tr.ường tài chính sẽ kh.ô.ng đ.ơn thuần chỉ là những ng.ân hàng trong nước, mà còn là cá.c ng.ân hàng trong khu vực, và sau đó là cá.c ng.ân hàng quốc tế. Họ đang có nhiều lợi thế, họ đi trước, m.ình đi sau, họ mạnh hơn m.ình nhiều. Và đây là một lý do chính mà chúng tôi đặt ra chương trình chuyển đổi và phát triển theo xu hướng nhu cầu của ng.ười Việt n.am để có sự chuẩn b.ị sẵn sàng, luôn đ.áp ứng mọi nhu cầu của ng.ười Việt để họ luôn gắn bó với ng.ân hang Việt n.am, với Techcomb.ank.

Chúng tôi kh.ô.ng ng.ại về sự cạnh tranh, đã lăn l.ộn trong thị Tr.ường thì phải chấp nh.ận sự cạnh tranh, cá.ch t.ốt nhất là chuẩn b.ị; cá.ch t.ốt nhất để chuẩn b.ị là tôn trọng những gì ng.ười ta đang có và học theo, để m.ình chuẩn b.ị mạnh hơn, t.ốt hơn.

Ông có đề cập nhiều đến việc phục v.ụ thị hiếu và tiêu dùng của ng.ười Việt, vậy có khi nào b.an l.ãnh đ.ạo ng.ân hàng nghĩ đến việc đưa Techcomb.ank ra quốc tế phục v.ụ cá.c doanh ngh.iệp Việt và khá.ch hàng nước ngoài như cá.c nhà băng khá.c đang làm hay kh.ô.ng?

Câu trả lời ngắn gọn là có, nhưng mà l.ại là kh.ô.ng. Vì hiện giờ trong nước vẫn còn tới 2/3 ng.ười dân chưa t.iếp c.ận ng.ân hàng, vậy tại sao m.ình l.ại đi phục v.ụ ng.ười khá.c trong khi ng.ười trong nước m.ình chưa gi.ải qu.yết được? Vậy nên câu trả lời “có” là m.ình có nghĩ đến hay kh.ô.ng thôi. Giống như đôi khi m.ình nhìn lên cung tr.ăng thấy ch.ị Hằng ngồi trên đó, cũng m.uốn lên đó nhưng vấn đề đi phi thuyền lên cung tr.ăng còn quá xa vời.

Tổng Giám đốc Techcomb.ank: Những kết quả lớn kh.ô.ng b.ao giờ đến từ sự hời hợt - Ảnh 10.

2/3 ng.ười dân chưa t.iếp c.ận được dịch v.ụ phải chăng là ô.ng đang nói đến đ.ối t.ượng khá.ch hàng ở vùng s.âu vùng xa, nô.ng th.ôn? Khu vực này cũng đang được nhiều ng.ân hàng triển kh.ai, thậm chí có lợi thế rất lớn như là Agrib.ank, LienVietPostb.ank, Sacomb.ank, Vietinb.ank…, vậy thì ch.iến lược của Techcomb.ank sẽ thế nào?

Trước sau gì chúng tôi cũng phải tiến đến khu nô.ng th.ôn và sẽ dùng c.ô.ng nghệ, số hóa để đến với cá.c khá.ch hàng này chứ kh.ô.ng thể dùng cá.ch truyền thống, bởi như vậy chẳng b.ao giờ so sá.nh được với những ng.ân hàng có m.ạng lưới và nguồn lực sẵn như Agrib.ank hay LienVietPostb.ank.

Chúng tôi biết điểm mạnh, điểm yếu của m.ình, trong đó điểm mạnh là c.ô.ng nghệ th.ô.ng tin thì sẽ tận d.ụng cái đó để đe.m đến giải pháp cho ng.ười dân.

Có ng.ười hẳn nghĩ rằng sẽ là nghịch lý khi mà c.ô.ng nghệ đến vùng s.âu vùng xa vẫn còn khá kh.ó kh.ăn, nhưng tôi kh.ô.ng nghĩ vậy. Tôi đọc cá.c bản b.áo c.áo của Viettel hay Vinaphone…thì thấy rằng m.ạng lưới đã được phủ sóng khắp nơi. Ở đâu đâu ng.ười ta cũng dùng điện thoại, dùng c.ô.ng nghệ 3G, 4G, thậm chí mới hơn của tôi, vậy nên tôi nghĩ đó kh.ô.ng phải là vấn đề. Vấn đề mà chúng tôi phải gi.ải qu.yết đó là làm sao mang được ng.ân hàng đến với người dân miền xa qua c.ô.ng nghệ, chứ kh.ô.ng phải vì liệu họ có điều kiện hay kh.ô.ng.

Một trong những ch.iến lược mà chúng tôi sẽ áp d.ụng để mở rộng thị Tr.ường đó là hợp tá.c để cùng phát triển. Nhưng nói đến hợp tá.c ch.iến lược thì đ.òi hỏi phải đồng hành và đi lâu dài, và để có được sự đồng hành ấy thì cũng phải chuẩn b.ị thật kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp, chuẩn b.ị t.ốt để bứt phá tới khu vực này trong một tương lai kh.ô.ng xa.

b.ài: t.ùng LâmThiết kế: Hương XuânTheo Trí Thức tr.ẻ

Load More In Kinh tế
Comments are closed.

Check Also

Thưởng cho VĐV se‌a gam‌es t.ối thiểu 65 triệu đồng/HCV, riêng tỷ phú phạ‌m Nhật Vượng thưởng 6 tỷ

Sau thời gian thi đấu xuất sắc, toàn bộ cá.c vận đ.ộng viên Sea Games đoạt huy chương đều …