Home Đời sống V.ụ 2 chị em r.uột b.ị x.â.m h.ại, 1 bé có b.ầu 5 thá.ng ở Hà Nội: “Gia đình m.uốn b.ỏ th.ai nhi vì cá.c ch.áu còn quá nh.ỏ để làm M.ẹ”

V.ụ 2 chị em r.uột b.ị x.â.m h.ại, 1 bé có b.ầu 5 thá.ng ở Hà Nội: “Gia đình m.uốn b.ỏ th.ai nhi vì cá.c ch.áu còn quá nh.ỏ để làm M.ẹ”

12 min read
Comments Off on V.ụ 2 chị em r.uột b.ị x.â.m h.ại, 1 bé có b.ầu 5 thá.ng ở Hà Nội: “Gia đình m.uốn b.ỏ th.ai nhi vì cá.c ch.áu còn quá nh.ỏ để làm M.ẹ”
0
102

Trước v.ụ việc hai chị em là Hồng (SN 2003) và Nhi (SN 2005) (tên 2 n.ạn nh.ân đã được thay đổi) ở Sơn Tây (Hà Nội) ngh.i b.ị hai g.ã hàng xóm là Đ.V.C (52 t.uổi) và Đ.V.S (57 t.uổi) x.âm h.ại т.ì.หн d.ục, hiện cơ qu.an ch.ức năng vẫn t.ích c.ực l.àm r.õ v.ụ việc.

Trao đổi với chúng tôi vào sá.ng 12/8, chị H.T.T (SN 1974, m.ẹ hai ch.áu) cho biết, sau khi ph.át h.iện sự việc gia đình đã rất m.ệt m.ỏi. Hiện gia đình vẫn ch.ưa nh.ận được th.ô.ng báo, kết quả gì từ phía CA.

Con ngõ nhỏ dẫn v.ào nh.à n.ạn nh.ân.

“Sá.ng nay CA l.ại gọi hai c.on tôi ra, trong khi tất cả những ngày trước đó nội dung làm việc đều giống nhau. Mỗi lần ra CA về c.on tôi mệt mỏi, t.âm l.ý bất ổ.n, cá.c ch.áu s.ợ và kh.ô.ng m.uốn nhắc đến những chuyện k.inh kh.ủng đã x.ảy r.a với m.ình”, chị T nói.

Theo chị T. việc cá.c c.on thường xuyên phải lên làm việc với c.ơ qu.an CA kh.iến t.inh th.ần cá.c ch.áu suy sụp khi phải nhớ l.ại chuyện k.inh h.oàng đã x.ảy r.a.

Trước điều này, chị T. lo ng.ại cá.c c.on sẽ b.ị ả.nh h.ưở.ng khi ch.uẩn b.ị bước vào năm học mới: “Hô.m nay tôi sẽ gặp CA trao đ.ổi, cứ như thế này chắc c.on tôi kh.ô.ng thể t.iếp t.ục được, ch.áu còn phải chuẩn b.ị để đi học n.ữa”, chị T b.ức x.úc.

Căn nhà của 1 trong 2 ngh.i ph.ạ.m đang b.ị CA t.ạm gi.ữ h.ình s.ự.

Về việc gi.ải qu.yết b.ào th.ai trong b.ụng ch.áu Hồng, phía gia đình chị T. vẫn m.uốn bỏ th.ai vì Hồng còn quá nhỏ, chưa sẵn sàng làm m.ẹ và l.o s.ợ sẽ ả.nh h.ưởng đến tương lai phía trước của ch.áu b.é.

“Chúng tôi cũng đã ngồi b.àn bạc với nhau, nhiều ng.ười khuyên nếu bỏ th.ai sẽ ả.nh h.ưởng đến quá trình đ.iều tr.a và tư vấn rằng nên sinh ra r.ồi đ.ưa v.ào trung t.âm b.ảo tr.ợ x.ã h.ội hoặc cho c.on nuôi.

Nhưng nếu sinh c.on ra thì chắc ch.ắn tương lai ch.áu sẽ ả.nh h.ưởng. Gia đình chúng tôi đang rất rối bời, em bé trong b.ụng thì đang ph.át tr.iển. Càng để lâu càng kh.ó kh.ăn cho ch.áu b.é”, chị T. b.ày tỏ.

M.ẹ 2 ch.áu b.é kể l.ại sự việc đ.au l.ò.ng.

Theo chị T., hiện tại ch.áu Hồng đang m.an.g th.a.i nhưng vẫn phải liên tục đi đến tr.ụ s.ở CA để làm việc, điều này cũng ít nhiều ả.nh h.ưởng đến b.ào th.ai trong bụng: “Tôi chỉ mong sao sớm có k.ết l.uận để chúng tôi còn có hướng gi.ải qu.yết”, chị T cho biết.

Theo gia đình n.ạn nh.ân cho biết, ngay sau khi tiếp nh.ận đ.ơn tr.ình b.áo về sự việc 2 ch.áu b.é b.ị x.âm h.ại, cơ qu.a.n ch.ức năng cũng tiến hành đưa ch.áu Hồng đến b.ệ.nh v.iện th.ăm kh.ám đồng thời ch.ọc ối để làm cá.c xét ngh.iệm l.iên qu.an nhằm x.á.c định “tá.c giả” cái th.ai. Tuy nhiên, hiện đã 1 tuần tr.ôi qua nhưng chưa có kết quả.

Như đã đ.ưa t.in, khi gia đình 2 ch.áu b.é nghe ng.ười dân đồn thổi về sự việc của c.on m.ình đã đưa 2 ch.áu b.é đi b.ệnh v.iện th.ăm kh.ám. Sau khi th.ă.m kh.ám, gia đình đã ph.át h.iện cái th.ai trong b.ụng đã ở thá.ng thứ 5.

Sau khi chị gái r.uột của 2 bé gặng hỏi thì ch.áu Hồng mới kể b.ị hai ng.ười hàng xóm x.âm h.ại nhiều lần. Ngoài ra, cả Nhi cũng b.ị 1 trong 2 ng.ười hàng xóm x.âm h.ại.

Ngay sau đó gia đình đã tr.ình b.áo sự việc lên chính quyền địa phương. Sau khi nh.ận được t.in b.áo, CA thị xã Sơn Tây đã v.ào c.uộc đ.iều tr.a.

Hiện cơ qu.an ch.ức n.ă.ng cũng đã r.a qu.yết đ.ịnh t.ạm gi.ữ h.ình s.ự với Đ.V.C và Đ.V.S để đ.iều tr.a về t.ội Gi.ao c.ấu với tr.ẻ e.m từ 13 đến dưới 16 t.uổi.

V.ụ v.iệc đang t.iếp t.ục được cá.c cơ qu.an ch.ức n.ă.ng l.àm r.õ.

Nguồn http://kenh14.vn/vu-2-chi-em-ruot-bi-xam-hai-1-be-co-b.au-5-thang-gia-dinh-muon-bo-th.ai-nhi-vi-cac-ch.au-c.on-qua-nho-de-lam-me-20190812150355609.chn

Load More In Đời sống
Comments are closed.

Check Also

Xót thương hoàn cảnh 2 ch.áu b.é b.ị cá.n nát chân trên đường đi học về: “c.on m.uốn khoẻ để l.ại đến Tr.ường…”

v.ụ t.ai n.ạn chiều 22/11 kh.iến Duy Anh (7 t.uổi) và Phương Linh (10 t.uổi) b.ị nh.iễm tr…