Home Thời sự V.ụ h.ọc s.inh lớp 1 t.ử v.ong trên xe do b.ị bỏ quên: Đã có t.u.ng t.ích về chiếc áo đỏ

V.ụ h.ọc s.inh lớp 1 t.ử v.ong trên xe do b.ị bỏ quên: Đã có t.u.ng t.ích về chiếc áo đỏ

12 min read
Comments Off on V.ụ h.ọc s.inh lớp 1 t.ử v.ong trên xe do b.ị bỏ quên: Đã có t.u.ng t.ích về chiếc áo đỏ
1
209

Theo th.ô.ng tin từ ng.ười thân của ch.áu L., chiếc áo đỏ đã được t.ìm th.ấy và c.ơ qu.an CA đang th.u gi.ữ.

Liên quan đến v.ụ h.ọc s.inh lớp 1 trường Gateway t.ử v.ong do b.ị bỏ quên trên xe, hiện d.ư l.uận vẫn đang đặt ra ngh.i vấn về việc ch.áu L.H.L (6 t.uổi) vì sao ch.áu khi đi học ch.áu b.é mặc áo đỏ nhưng khi ph.át h.iện bé nằm b.ất t.ỉnh trên xe l.ại mặc áo sá.ng màu.

Chia sẻ với PV, anh L.T. (bá.c trai bé L.) cho biết, đã thấy chiếc áo đỏ và hiện tại c.ơ qu.an CA đ.ang th.u gi.ữ chiếc áo đỏ đó. Hiện gi.a đình cũng m.ong c.ơ qu.an CA sớm đ.iều tr.a l.àm r.õ v.ụ việc và giải đ.áp những ngh.i vấn xung quanh.

Cháu L. mặc áo trắng được đư.a từ trên xe ô tô xuống.

Th.ô.ng tin về việc chiếc áo đỏ của bé L. ch.uyển s.a.ng áo sá.ng màu, b.à Nguyễn Bích Quy (55 t.uổi, ở tổ 28 phường Dịch V.ọng, quận Cầu Giấy) – ng.ười đưa đón h.ọc s.inh tr.ường Gateway cho biết: “Khi đón ch.áu đi học, tôi thấy ch.áu mặc áo màu đỏ, quần s.ẫm m.àu, chân đi dép màu đỏ. Cháu ngồi trên xe rất ng.oan, kh.ô.ng tr.êu ch.ọc hay đ.ùa ngh.ịch với cá.c bạn.  Trên xe ch.áu kh.ô.ng hề đ.á.nh đ.ổ nước hay n.ôn tr.ớ nên tôi kh.ô.ng hề th.ay áo cho bé. Tôi cũng kh.ô.ng hiểu vì sao khi ph.át h.iện ra, ch.áu L. l.ại măc áo sá.ng m.àu. Đến bây giờ cũng có nhiều t.ình t.iết tôi kh.ô.ng thể l.í gi.ải được”.

Bà Nguyễn Bích Quy kh.ẳng đ.ịnh khi ch.áu L. mặc áo đỏ khi lên xe đến tr.ường.

“Tôi biết, tôi sẽ phải đi t.ù r.ồi. Tôi chỉ mong gia đình ch.áu L. s.ớm v.ượt qu.a n.ỗi đ.au và cho tôi 1 cơ hội để thắp hương cho ch.áu. Đây là t.ai n.ạn, bản th.ân tôi kh.ô.ng hề m.uốn điều đó x.ảy r.a. Trên m.ạ.ng nói t.ôi s.át h.ại ch.áu b.é r.ồi dựng h.iện tr.ường gi.ả, tôi b.uồn lắm”, b.à Quy cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 6/8, ô.ng Doãn Quý Phiến lái xe b.uýt số 19 từ b.ãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón b.à Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón h.ọc s.inh của trường Gateway để đi đón h.ọc s.inh. Khi h.ọc s.inh đã lên xe, b.à Nguyễn Bích Quy kiểm số lượng, thấy có 13 h.ọc s.inh trên xe. Lúc này h.ọc s.inh L.H.L. ngồi ở h.àng ghế cuối cùng trên xe.

Tại c.ổng trường khi d.ừng xe, có 2 h.ọc s.inh đi học ngày đ.ầu tiên kh.óc rất nhiều nên b.à Nguyễn Bích Quy đã đ.ưa 2 ch.áu vào trường và lên phòng ăn mà kh.ô.ng k.iểm tr.a và đếm l.ại số l.ượng h.ọc s.inh r.ời xe.

Trên tài liệu b.àn giao với nhà trường khi trả h.ọc s.inh, b.à Nguyễn Bích Quy ghi nh.ận kh.ô.ng có vấn đề gì x.ảy r.a. Trên lớp, c.ô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Th.ủy – ph.ụ trá.ch lớp 1 Tokyo điểm danh h.ọc s.inh vào lúc 7h50 và đã nhập th.ô.ng tin vào phần mềm có vắng 1 h.ọc s.inh. Tuy nhiên, nhà trường đã kh.ô.ng l.iên l.ạc với ph.ụ h.uynh h.ọc s.inh để trao đổi về việc c.on họ v.ắng m.ặt.

Khoảng 16h ngày 6/8, trong qu.á tr.ình đưa trả h.ọc s.inh về gia đình, b.à Nguyễn Bích Quy đã ph.á.t h.iện h.ọc s.inh L.H.L. đang nằm b.ất t.ỉnh trên xe trong t.ình tr.ạng tím tái. Sau đó một cá.n bộ của tr.ường đã nh.anh ch.óng đưa ch.áu v.ào ph.òng c.ấp c.ứu. Hai nhân v.iên y tế đã nhanh ch.óng làm cá.c b.iện ph.áp sơ c.ứu, đồng thời l.iên l.ạc với ph.ụ h.uynh h.ọc s.inh và gọi điện cho 115. B.áo c.áo cũng nêu tại b.ệnh v.iện E, cá.c bá.c sĩ đã th.ực h.iện cá.c b.iện ph.áp c.ấp c.ứ.u nhưng ch.áu b.é kh.ô.ng qua kh.ỏi.

Th.ô.ng b.áo từ cơ qu.an ch.ức năng cho biết h.ọc s.inh L. đã t.ử v.ong trước khi đến v.iện.

Theo Nguoiduatin

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Check Also

Xuống đóng cốp ô tô, n.ữ phụ xe ch.ế.t thảm sau t.ai n.ạn liên hoàn trên cao t.ốc

t.ối 3/12, một l.ãnh đ.ạo CA huyện Gia Lâm (Hà Nội) x.á.c nh.ận v.ụ việc và cho biết, đ.ơn…