Home Thời sự Vì sao Nhà máy in tiền Quốc gia b.áo l.ỗ ròng hơn 11 tỷ đồng trong 6 thá.ng đ.ầu năm 2019?

Vì sao Nhà máy in tiền Quốc gia b.áo l.ỗ ròng hơn 11 tỷ đồng trong 6 thá.ng đ.ầu năm 2019?

15 min read
Comments Off on Vì sao Nhà máy in tiền Quốc gia b.áo l.ỗ ròng hơn 11 tỷ đồng trong 6 thá.ng đ.ầu năm 2019?
0
107

Liên tục tăng trưởng về lợi nhuận qua cá.c năm, Nhà máy in tiền Quốc gia b.ất ng.ờ báo lỗ hơn 11 tỷ đồng trong nửa đ.ầu năm 2019.

Nhà máy in tiền Quốc gia (trực thuộc Ng.ân hàng Nhà nước) vừa c.ô.ng b.ố b.áo c.áo tài chính 6 thá.ng năm 2019 và b.áo c.áo tài chính năm 2018.

Tại b.áo c.áo tài chính năm 2018, Nhà máy in tiền Quốc gia ghi nh.ận 2.337 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% so với năm 2017.

Vì sao Nhà máy in tiền Quốc gia báo lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng trong 6 thá.ng đ.ầu năm 2019? - 1

Tương ứng, giá vốn hàng bá.n tăng từ 1.980 tỷ đồng lên 2.234 tỷ. Giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu kh.iến lợi nhuận gộp của Nhà máy in tiền Quốc gia giảm 23% xuống còn 102 tỷ đồng (năm 2017 đạt 132 tỷ đồng).

Điểm sá.ng đến từ hoạt đ.ộng tài chính với doanh thu tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính l.ại giảm gần 2/3 so với năm 2017.

Chưa kể, chi phí quản lý doanh ngh.iệp cũng giảm từ 67 tỷ xuống chỉ còn hơn 62 tỷ. Ngược l.ại, chi phí bá.n hàng tăng nhẹ song khoản mục chi phí này chỉ vào khoảng 200 triệu nên kh.ô.ng tá.c đ.ộng quá lớn đến kết quả kinh doanh của doanh ngh.iệp.

Kết th.úc năm 2018, Nhà máy in tiền Quốc gia đạt 63,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 14% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, tăng 15% và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2013, Nhà máy in tiền Quốc gia lãi ròng 21 tỷ đồng; 25,4 tỷ đồng lãi ròng ghi nh.ận vào năm 2014; 23,5 tỷ đồng năm 2015; 42 tỷ đồng năm 2016 và năm 2017 là 44,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau thời kỳ dài tăng trưởng đều, tình hình kinh doanh của Nhà máy in tiền Quốc gia l.ại b.ất ng.ờ đi xuống trong nửa đ.ầu năm 2019.

Theo đó, doanh thu nửa đ.ầu năm nay của nhà máy in tiền Quốc gia ở mức 906 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi gần 887 tỷ đồng giá vốn, lợi nhuận gộp của Nhà máy in tiền chỉ còn gần 20,3 tỷ đồng, chỉ bằng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng kỳ năm nay, doanh thu hoạt đ.ộng tài chính cũng giảm từ 17 tỷ xuống chỉ còn 10 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm một nửa.

Trái ngược với đà giảm của doanh thu, chi phí quản lý doanh ngh.iệp kỳ này l.ại “phình to” từ mức 29 tỷ lên 32 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ nên kết th.úc nửa đ.ầu năm 2019, Nhà máy in tiền Quốc gia chịu lỗ trước thuế 6,3 tỷ đồng. Sau khi trừ đi thuế, mức lỗ sau thuế tăng gần gấp đôi lên gần 11,2 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng t.ài s.ản của Nhà máy in tiền quốc gia là 2.266 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với hồi đ.ầu năm. Phần lớn t.ài s.ản tập trung ở hàng tồn kho với 950 tỷ đồng (tăng hơn gấp đôi cùng kỳ); t.ài s.ản cố định với 548 tỷ đồng và tiền cùng cá.c khoản tương đương tiền với 331 tỷ đồng (giảm 1,3 lần so với nửa đ.ầu năm 2018).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của nhà máy đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 1.907 tỷ đồng, gi.ảm nh.ẹ 0,6% so với đ.ầu năm. Đồng thời, n.ợ phải trả tăng thêm 50 tỷ, lên 359 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt đ.ộng kinh doanh nửa đ.ầu năm nay âm “n.ặng” 438 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. “Sóng” tiền thuần trong kỳ cũng vì thế âm 439 tỷ, cùng kỳ năm trước chỉ âm 214 tỷ đồng.

Vì sao Nhà máy in tiền Quốc gia báo lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng trong 6 thá.ng đ.ầu năm 2019? - 3

Nhà máy in tiền quốc gia là doanh ngh.iệp hoạt đ.ộng theo mô hình c.ô.ng ty trá.ch nhiệm hữu hạn một th.ành v.iên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và cá.c loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ng.ân hàng Nhà nước.

Trước đó, trong b.áo c.áo chế độ, tiền lương, tiền thưởng gần đây của Nhà máy in tiền Quốc gia ch.o th.ấy, năm 2018, số lượng lao đ.ộng kế hoạch của Nhà máy in tiền Quốc gia là 794 ng.ười, tuy nhiên tổng số lao đ.ộng sử d.ụng bình quân là 791 ng.ười. Trong năm 2019, dự kiến lao đ.ộng khoảng 794 lao đ.ộng.

Đá.ng chú ý, mức thu nhập bình quân của ng.ười lao đ.ộng là trên 19 triệu đồng/ng.ười/thá.ng.

Vì sao Nhà máy in tiền Quốc gia báo lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng trong 6 thá.ng đ.ầu năm 2019? - 4

Trong năm 2018, số lượng ng.ười quản lý th.ực h.iện bằng số lượng ng.ười quản lý theo kế hoạch của doanh ngh.iệp là 12 ng.ười, với thu nhập bình quân mỗi thá.ng gần 39,5 triệu đồng, tăng gần 3 triệu đồng so với năm trước.

Trong đó, mức thu nhập cao nhất thuộc về ô.ng Nguyễn Văn Toản, Ch.ủ t.ịch HĐTV Nhà máy in tiền Quốc gia, với 47,32 triệu đồng/thá.ng, bình quân cả năm là 567,84 triệu đồng. Đứng vị trí thứ 2 là ô.ng Trần Văn Tiến với thu nhập bình quân gần 45,8 triệu đồng/thá.ng. Ông Tiến chính là Tổng giám đốc Nhà máy in tiền Quốc gia

Trong 12 ng.ười quản lý, 10 ng.ười có thu nhập trên 41 triệu đồng, 1 cá.c nhân thu nhập trên 38 triệu là kế toá.n trưởng. Thu nhập bình quân thấp nhất 11 triệu đồng với chức v.ụ k.iểm s.oát viên kh.ô.ng chuyên trá.ch.

Như vậy, tổng thu nhập bình quân của 12 ng.ười trong bộ máy quản lý là trên 430 triệu đồng/thá.ng.

Theo Dân Việt

Load More In Thời sự
Comments are closed.

Check Also

ch.ủ t.ịch tỉnh Hà Giang và 2 nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ b.ị k.ỷ l.uật

– Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký cá.c qu.yết đ.ịnh về việc th.i h.ành k.ỷ l.uật ch…