Home Cộng đồng mạng X.ôn x.ao th.ô.ng tin PV báo t.uổi tr.ẻ b.ị đình chỉ sau l.oạt tin b.ài về “b.óc ρʜ.ṓƬ” Asanzo

X.ôn x.ao th.ô.ng tin PV báo t.uổi tr.ẻ b.ị đình chỉ sau l.oạt tin b.ài về “b.óc ρʜ.ṓƬ” Asanzo

14 min read
Comments Off on X.ôn x.ao th.ô.ng tin PV báo t.uổi tr.ẻ b.ị đình chỉ sau l.oạt tin b.ài về “b.óc ρʜ.ṓƬ” Asanzo
1
443

Cộng đồng m.ạng đang x.ôn x.ao về th.ô.ng tin Phóng viên báo Tuổi tr.ẻ b.ị đình chỉ do th.ực h.iện loạt b.ài đ.iều tr.a l.iên qu.an đến Asanzo với mục đích “tư lợi c.á nh.ân”. Theo đó, nhà báo V.T tá.c giả b.ài đăng “bóc mẽ” Asanzo sẽ b.ị đình chỉ

PHÓNG VIÊN BÁO TUỔI TRẺ ĐÍCH THÂN TƯ VẤN CÁCH X.Ử LÝ KH.ỦNG H.OẢNG TRUYỀN THÔNG CHO ASAZO?

Liên quan đến v.ụ Asanzo, báo Tuổi Trẻ đã đăng một loạt b.ài t.ố c.áo tập đoàn này về h.ành v.i “l.ừa d.ối ng.ười tiêu dùng” và khẳng định Asanzo sản xuất hàng Việt Nam đội lốt T.Q.

Sau khi g.ây вã.о d.ư l.uận, báo Tuổi tr.ẻ nh.ận được sự đ.áp trả mạnh mẽ của ô.ng Phạm Văn Tam – Ch.ủ t.ịch tập đoàn Asanzo. Tập đoàn này đã qu.yết đ.ịnh kh.ởi k.iện với lý do báo Tuổi tr.ẻ đăng tải những th.ô.ng tin cáo b.uộc s.ai s.ự th.ật, g.ây tổn thất cho Asanzo n.ặng n.ề.

Ông Phạm Văn Tam chia sẻ:

Sau loạt b.ài của báo Tuổi tr.ẻ, chúng tôi đã phản hồi và y.êu c.ầu báo Tuổi tr.ẻ đăng tải th.ô.ng tin đa chiều nhưng kh.ô.ng được, báo Tuổi tr.ẻ vẫn t.iếp t.ục đăng tải th.ô.ng tin một chiều. Vì vậy, xét những tổn thất n.ặng n.ề do th.ô.ng tin sai lệch của báo Tuổi tr.ẻ g.ây nên, chúng tôi qu.yết đ.ịnh kh.ởi k.iện c.ơ qu.an này.

Việc báo Tuổi tr.ẻ cáo b.uộc chúng tôi giả xuất xứ hàng đıệɴ gia d.ụng và mô tả quá trình sản xuất tivi của chúng tôi chỉ là lắp ráp đ.ơn giản 4 khối linh kiện nhập về từ T.Q, sau đó dá.n tem nhãn xuất xứ Việt Nam là sai, điều này kh.iến ng.ười t.iêu d.ùng hiểu nhầm chúng tôi”

Sự việc chưa d.ừng l.ại ở đó, khi trên m.ạng xuất hiện những hình ảnh tin nh.ắn được cho là của ph.óng viên báo t.uổi tr.ẻ với nội dung đứng ra nh.ận x.ử l.ý кʜὑпɡ hoảng với chính ô.ng Tam.

Đây chỉ là một trong những tin nh.ắn gửi tới đıệɴ thoại ô.ng Phạm Văn Tam, ch.ủ t.ịch hội đ.ộng quản trị Asanzo, ngay sau khi những b.ài b.áo Ɖάпʜ Asanzo được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ.

Vào ngày 26/7, xuất hiện một b.ài đăng trên facebook với nội dung:

“Đây chỉ là một trong những tin nh.ắn gửi tới đıệɴ thoại ô.ng Phạm Văn Tam, ch.ủ t.ịch hội đ.ộng quản trị Asanzo, ngay sau khi những b.ài báo Ɖάпʜ Asanzo được đ.ăng t.ải trên báo Tuổi Trẻ. 

 Những tin nh.ắn tư vấn cá.ch x.ử l.ý кʜ.ὑпɡ h.oảng truyền th.ô.ng này đến từ số đıệɴ thoại của chính trưởng nh.óm th.ực h.iện loạt b.ài đ.iều tr.a. 

 Trên mặt báo anh Ɖάпʜ Đậр doanh ngh.iệp đến mức thiếu điều cúi lậy, sau b.ài báo, anh đ.ề ngh.ị hợp tá.c với doanh ngh.iệp x.ử l.ý кʜὑпɡ hoảng mà m.ình vừa g.ây ra.

 Đó kh.ô.ng phải là thứ đ.ạo đ.ức yêu nước Ɖάпʜ hàng Tàu, l.ại càng kh.ô.ng phải là ph.ụng sự bạn đọc.

 Và đó là một trong những lý do tôi cho rằng m.ình có trá.ch nhiệm b.ảo v.ệ cái đúng.

P/S: Nhằm đ.ảm b.ảo t.ính ch.ính x.á.c, tôi đã x.á.c thực số đıệɴ thoại và quay l.ại bằng một video c.lip duy nhất, kh.ô.ng cắт cúp và sẽ post vào th.ời điểm th.ích h.ợp.”

Cuộc tin nh.ắn được cho là diễn ra giữa PV báo t.uổi tr.ẻ và Ch.ủ t.ịch tập đoàn Asanzo

Sau khi th.ô.ng tin được l.an tr.uyền, nhiều ng.ười ngh.i ng.ờ về sự thật đ.ứng sau một loạt b.ài đ.iều tr.a của Báo Tuổi Trẻ.

Chưa d.ừng l.ại ở đó, cũng ch.ính tr.ang facebook này cũng đưa ra th.ô.ng tin về việc đình chỉ c.ô.ng tá.c với nhà báo V.T – trưởng nh.óm đ.iều tr.a.

Bài đ.ăng cho biết nhà báo, ph.óng viên của báo Tuổi Trẻ đã b.ị đình chỉ c.ô.ng tá.c

Nhà báo này được cho được cho là có những t.in nh.ắn đứng ra nh.ận x.ử l.ý кʜὑпɡ hoảng với ô.ng Phạm Văn Tam – Ch.ủ t.ịch tập đoàn Asanzo.

Bài đăng về th.ô.ng tin này nh.ận được nhiều ph.ản ứ.ng và b.ình l.uận của c.ộng đồng m.ạng.

Đây kh.ô.ng phải là lần đ.ầu tiên, V.T dính vào những lùm xùm, trước đây anh từng có tin đồn Ǫυấʏ гṓı n.ữ cộng tá.c viên và là tá.c giả vệt b.ài đ.iều tr.a đất rừng Phú Yên g.ây nhiều tr.anh c.ãi.

Hiện vẫn chưa có th.ô.ng tin x.á.c nh.ận về v.ụ việc này. Tuy nhiên những d.iễn b.iến trên m.ạng x.ã h.ội kh.iến cho v.ụ việc về Asanzo c.àng n.óng hổi hơn b.ao giờ hết.

Theo: Techz

Nguồn https://quiznhe.com/xon-xao-thong-tin-pv-b.ao-tuoi-tre-bi-dinh-chi-sau-loat-tin-b.ai-ve-boc-asanzo-454938.html?

Load More In Cộng đồng mạng
Comments are closed.

Check Also

Dân m.ạng b.ức x.úc trọng tài ph.ạt thẻ vàng U23 Việt n.am như ‘phát lì xì’

Trên nhiều diễn đàn, dân m.ạng b.ày tỏ sự kh.ô.ng hài lòng trước qu.yết đ.ịnh của trọng tà…